Komatsu potřebu bagr

Metrostav se stává lídrem v recyklaci stavebního odpadu

Stavbaři Metrostavu využívají revitalizace pražských brownfieldů k průkopnickému počinu v oblasti recyklace demoličního odpadu. Přímo na staveništích dosud dokázali nadrtit a roztřídit více než 32 tisíc tun cihlového a přes 20 tisíc tun betonového recyklátu. A to mají ještě před sebou demolici několika zbývajících budov z původních areálů. Tak vysoké produkce cihlového a betonového recyklátu se dosud podařilo dosáhnout na málokteré stavbě v Česku.

Technicky nejvyspělejším produktem je tzv. Ecocrete, ekologický beton, který obsahuje až stoprocentní podíl recyklovaného kameniva. Materiál vyvinutý společností TBG Metrostav lze použít na podkladové betony, základové pasy a patky, případně výplňové a vnitřní stěnové konstrukce.

„Na vývoji Ecocrete intenzivně pracujeme už tři roky a nyní to nese kýžené ovoce, protože se nám ho daří uplatnit v dosud bezprecedentním rozsahu. Zejména využití cihelného recyklátu reprezentuje zásadní přínos do udržitelného rozvoje českého stavebnictví. Na recyklaci pochopitelně nelze nahlížet jako na řešení nadcházející stavební surovinové krize, ale jde o efektivní způsob, jak šetřit vzácné primární kamenivo. Sledujeme cirkulární ekonomiku v praxi, což je jeden ze základních pilířů evropského programu Green Deal,“ říká Jakub Šimáček, ředitel TBG Metrostav.

„Je to mravenčí práce, ale výsledek stojí za to. Demoliční odpad musíme vyčistit od plastů, dřeva a dalších nežádoucích materiálů a následně nadrtit a roztřídit. Předpokládám, že tímto způsobem lze celkově zpracovat až zhruba 90 % veškeré stavební suti z běžných ‚bouraček‘. Tento přístup má velký význam zejména z pohledu udržitelného rozvoje, a to hned z několika důvodů: Minimalizuje skládkování, snižuje nároky na dopravu, a hlavně nám pomáhá ušetřit desetitisíce tun kameniva z kamenolomů a pískoven, tedy primární suroviny, které začíná být na trhu kritický nedostatek,“ říká stavbyvedoucí Aleš Vejmola ze společnosti Metrostav.

Cihelný recyklát stavbaři drtí na frakce 0-8 a 8-16 mm. Zatímco hrubší frakci používají zejména do betonů, jemnější spíše do zásypů. Betonový recyklát ve frakci 0-63, u níž odpadá třídění, se uplatňuje při výstavbě provizorních komunikací, provizorních či pomocných konstrukcí a na zásypy do podkladních vrstev pro budoucí komunikace.