Komatsu potřebu bagr

LIBERTY Ostrava dosáhla nejlepších výsledků ve výrobě za poslední roky

LIBERTY Ostrava loni dosáhla rekordních výsledků ve výrobě od převzetí skupinou LIBERTY v červenci roku 2019. Vzrostl i objem produkce finálních výrobků – za tepla válcovaných svitků, stavební oceli a trubek. Je to zásluha nejen řady provozních a technických vylepšení, do nichž LIBERTY Ostrava v uplynulých dvou letech investovala celkem přes dvě miliardy korun, ale také mimořádného nasazení všech zaměstnanců, kteří pomohli udržet výrobu i v době šířící se epidemie covidu-19. Huti se tak podařilo využít loňskou silnou poptávku po oceli a ocelových výrobcích a mimořádným objemem své produkce kompenzovat negativní dopady extrémního nárůstu cen energií.

V roce 2021 vyrobila ostravská huť 2,28 milionu tun tekuté oceli, o 33 procent více než předloni a zároveň nejvíce od roku 2016 a 1,93 milionu tun surového železa, což je o 35 procent více než v roce 2020. Výroba finálních produktů meziročně stoupla na 2,16 milionu tun, což představuje nárůst o téměř 30 procent, přičemž výroba ploché oceli vzrostla dokonce o 84 procent na 680 000 tun a produkce dlouhých výrobků o 19 % na téměř 1.5 milionu tun. V prodeji bezešvých trubek, kterých se loni vyrobilo přes 136 tisíc tun, dosáhla LIBERTY Ostrava v roce 2021 více než pětiprocentního podílu na trhu Evropské unie, což je nejvíce za posledních pět let.

Loňské skvělé výsledky jsou dokladem mimořádného úsilí všech zaměstnanců, kterým patří naše poděkování za to, jak dokázali zvládnout těžké období epidemie koronoviru. Svědčí ale také o tom, že úsilí a prostředky, které LIBERTY do modernizace ostravské huti od roku 2019 vkládá, jsou využívány k zajištění dlouhodobé budoucnosti podniku a všech, kdo zde pracují. Práce na transformaci LIBERTY Ostrava v regionálního šampiona ve výrobě zelené oceli a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 jsou již v plném proudu. To je pro nás všechny, kteří se na této proměně podílíme, velkou motivací,“ řekl Paramjit Kahlon, generální ředitel pro hutní výrobu a těžbu ve skupině LIBERTY Steel.

Výrobní výsledky roku 2021 šly ruku v ruce také se zlepšováním kvality výroby. Přispělo k nim mimořádné nasazení zaměstnanců huti, ale také četná provozní a technická zlepšení, realizovaná od akvizice v roce 2019. Loni huť například zahájila postupnou modernizaci Steckelovy válcovny. Investice ve výši téměř 1 miliardy korun zvýší spolehlivost jediného výrobce pásové oceli válcované za tepla v České republice, zlepší kvalitu výrobků a zvedne roční výrobu válcovny na více než 1 milion tun pásu za rok. Celkem 80 milionů korun vynaložila na rozšíření výroby závitových tyčí, výrobku s vysokou přidanou hodnotou, jehož je LIBERTY Ostrava jediným výrobcem v České republice a který může dodávat svým klientům po celém světě v objemu stovek tun ročně.

Ukončena je též modernizaci linky Arnold na výrobu silničních svodidel používaných v záchytných systémech. Investice v celkové výši 15,5 milionu korun umožnila nejprve rozšířit sortiment svodnic a posléze také prodloužit jejich délku o téměř 50 procent na více než šest metrů, čímž se usnadní a zrychlí jejich montáž.  Dalších 15 milionů korun stála nová linka, která v rourovně uzavírá technologický proces výroby naftovodných a pažnicových ocelových trub pro petrochemický průmysl. Linka pomohla zautomatizovat výrobní proces, zvýšit přesnost a kvalitu závěrečných úkonů i kapacitu všech značicích zařízení.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické obloukové pece, které huti umožní v kombinaci s připojením k síti velmi vysokého napětí využívat většího objemu ocelového šrotu a dalších železonosných vstupů, a snížit tak její závislost na dováženém uhlí a železné rudě a dramaticky omezit emise CO2. Dodavatel nové technologie již byl vybrán a v krátké době se očekává podepsání smlouvy.

Očekávaný podpis smlouvy s dodavatelem nových ocelářských pecí bude důležitým krokem na naší cestě k transformaci na výrobce zelené oceli. Zároveň budeme dále pracovat na zvyšování produkce na více než 3 miliony tun oceli ročně. Loňská čísla potvrzují, že jsme udělali obrovský pokrok při zlepšování výkonnosti huti a utvrzují nás v přesvědčení, že se nám do roku 2030 podaří dosáhnout našich cílů v oblasti GREESTEEL i přes celosvětově napjatou situaci zejména na trzích s komoditami,“ doplnil výkonný ředitel LIBERTY Ostrava Aleksandr Ivanov.

Součástí transformace je také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu finální výroby a rozšíří výrobkové portfolio o další produkty s vysokou přidanou hodnotou. Investice budou zahrnovat také vytvoření elektráren na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů i rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com