Komatsu potřebu bagr

KLIMAHAUS a GREENTOP se podílely na unikátní rekonstrukci střechy paneláku v Brně

V Brně nelení a střecha prvního českého panelového domu se od října loňského roku zelení. Jedná se tak o krásný precedens, neboť realizace tohoto typu má pro města i soukromé objekty zářnou budoucnost jak z hlediska ekonomického, tak ekologického. Samotné realizaci extenzivní zelené střechy musela předcházet kompletní rekonstrukce pod dohledem zkušených odborníků z firmy, která na trhu působí již více než dvě dekády.

Když se řekne zelená střecha, většinu z nás napadne na první dobrou slovo ekologie. Možná vás však překvapí, kolik významných funkčních benefitů, a to i z hlediska udržitelnosti, přinášejí předpěstované zelené koberce na střechách samotným obyvatelům domů, ale i jejich okolí.

Kompletní rekonstrukce původní střechy

Ve většině případů je zapotřebí starou střechu nejprve zrekonstruovat, aby bylo finální provedení co nejvíce efektivní a výsledná střecha zůstala po dlouhé roky prakticky bezúdržbová. Ukázkovým příkladem, jak by to mělo vypadat, je nedávná kooperace KLIMAHAUS s.r.o., firmy specializující se na vzduchotechniku ve spolupráci s realizační firmou Greentop.

Základem ke splnění všech předpokladů nové střechy o rozloze 240 m² bylo odstranění vysloužilé asfaltové krytiny, kterou nahradila zbrusu nová moderní krytina z PVC. Poté již přišly na řadu veškeré vývody vzduchotechniky, jejichž výměna vyžadovala odborný dohled pod vedením Ing. Radima Otýpky ze společnosti KLIMAHAUS, která má na kontě více než 20 let zkušeností s ventilačními turbínami. Na trhu se vzduchotechnikou působí v rámci velkoobchodu, maloobchodu i montáží.

Další práce na revitalizaci staré střechy se soustředily na betonové patky nad jednotlivými šachtami, které se dočkaly nového oplechování. Původní vzduchotechnický systém, který sestával z ventilátorů v bytech a přirozeném odtahu přes pasivní střešní mřížky, zůstal zachován. Podařilo se však zvýšit jeho odtahový výkon. „V tomto případě nebylo nutné instalovat pomocné elektrické ventilátory, ale pro podpoření tahu stačilo použít bezelektrické ventilační turbíny o průměru 350 mm. Ventilační turbíny umístěním nad šachtou zajistí přímý a rychlejší odtah vzduchu z šachty. Původní systém s pasivními mřížkami byl právě při větrném počasí méně účinný, protože vítr často srážel vzduch zpět do šachet. Turbíny odtah vhodně usměrňují,“ upřesnil redakci pan inženýr Otýpka.

V tomto bodě nastal čas pokládky ochranné textilie spolu se speciální směsí hlíny určenou až pro deset druhů suchomilných rostlin, zastoupených zejména sukulenty, mechy a rozchodníky. Tím se dostáváme k výše zmíněným funkčním benefitům zelených střech.

Přírodní ochrana před hlukem, vedrem i mrazem

I extenzivní zelené střechy jsou jasným důkazem toho, jak přírodní prvky umí nejen pozvednout šedou zástavbu na vyšší estetickou úroveň, ale zároveň si poradit i s rozmary počasí, které v našich končinách v posledních letech doznává čím dál větších extrémů. Každá střecha je v létě vystavena neúprosnému slunečnímu záření. Dlouhou životnost hlavní PVC fólie zajišťuje její umístění mimo dosah UV záření.

Nespornou výhodou zelených střech v podání firmy Greentop je tedy fakt, že v létě bezvadně plní roli chladícího prvku a v zimě zase obyvatelé domu pocítí její nadstandardní izolační vlastnosti. V neposlední řadě mají tyto střechy v porovnání s tím, co je na střechách nejen panelových domů zatím běžné, i o dost lepší akusticko-izolační parametry.

Efektivní hospodaření se srážkovou vodou

Odlehčená zelená střecha vykazuje vynikající absorpční vlastnosti a skvěle hospodaří s vodou zachycenou například při vydatných deštích. Tu navíc přirozeně navrací do koloběhu, přičemž se zadržená srážková voda odpařuje, namísto toho, aby nenávratně mizela v odtokové kanalizaci a v důsledku odpařování navíc dochází ke zlepšení mikroklimatu. Okolní vzduch nabývá vyšší vlhkosti, je okysličenější a chladnější.

Jak jsme se dozvěděli od realizační firmy Greentop, každý zákazník má na výběr ze dvou variant zelené střechy, a sice extenzivní a intenzivní. Ze srovnání vychází v obecné rovině lépe první jmenovaná, neboť je celkově lehčí, tenčí, naprosto nenáročná na údržbu, a hlavně cenově dostupnější. Nadto bez problému zadrží až 30 litrů vody na metru čtverečním. Společnost Greentop navíc klientům pomáhá zajistit potřebné dotace. V případě osmipatrového brněnského paneláku situovaného v městské části Bohunice byla podle Petry Keclíkové z realizační firmy ze všeho nejsložitější koordinace dopravy materiálu na místo a jeho přesun na střechu. Realizátorům nakonec nahrálo blokové čištění, díky kterému na čas zmizela z ulice všechna auta. Střechu, včetně nové hydroizolační vrstvy, zvládli zhotovit za pouhých deset dní.

„Věříme, že se těchto typů střech začne objevovat větší množství a že to zlepší nejen komfort bydlení v bytových domech, ale napomůže i z pohledu ekologického. Srážkových vod je čím dál méně a nechat je bez užitku odtéct do kanalizace je velká škoda pro nás i další generace. Je vhodné ještě upozornit, že na tento typ střech lze čerpat i dotace, např. v Brně se jedná o dotaci z programu Zeleň střechám,“ dodává Ing. Radim Otýpka z KLIMAHAUS s.r.o.