Komatsu potřebuju bagr

Kanalizace, kterou neslyšíte

Ticho se stává čím dál zásadnějším kritériem při výběru stavebních materiálů. Ze statistik výrobce plastových potrubních systémů například vyplývá, že poptávka po systémech tiché kanalizace meziročně vzrůstá. Jak lze ticha v případě vnitřní gravitační kanalizace dosáhnout?

V České republice není v současné době hluk vznikající v souvislosti s provozem vnitřní kanalizace regulován žádnými předpisy ani normami. Ve stavební praxi se proto používají směrnice německé, které uvádějí hodnoty povolených hlučností v závislosti na typu a účelu budovy. Jedná se o směrnice DIN 4109 a VDI 4100, které nejčastěji zmiňují hodnoty povoleného hluku 30 dB(A). Praxe však ukazuje, že zákazníci hledají u materiálů hodnoty ještě nižší.

Vhodný materiál a kotvení systému kanalizace dokáže hluk pohltit

V minulosti se pro vnitřní kanalizaci používaly slabostěnné systémy vyztužené minerálním plnivem. Ty jsou v dnešní době nahrazovány moderními, silnostěnnými systémy střední a vyšší třídy třívrstvé konstrukce z minerálně vyztuženého polypropylenu s takovými vlastnostmi, které hluk omezují. Trubky a tvarovky z tohoto materiálu prokázaly výborné akustické vlastnosti také díky podobě a materiálu instalačních objímek i vlastní koncepci kotvení potrubí. Svoji roli v odhlučněném systému hraje také způsob provedení instalace kanalizace i prostorově dispoziční rozvržení potrubí nebo objemové průtoky odpadní vody. Pro fungující systém tiché kanalizace je vedle kvalitních trubek a tvarovek také důležité kotvení, které v nemalé míře celkové odhlučnění ovlivňuje. Jako základní kotvení pro většinu systémů odhlučněné kanalizace je doporučené používání objímek s gumovou vložkou. Pro dosažení ještě lepších zvukově izolačních vlastností se doporučuje použití speciálních odhlučněných objímek ve dvojité konfiguraci opěrné a fixační objímky.

Tichá kanalizace SiTech+

Dobrým příkladem vhodného systému tiché kanalizace může být odhlučněné potrubí Wavin SiTech+. Výrobce zvýšil hmotnost jeho předchůdce o 20 % a výrazně tím redukoval akustické projevy protékající vody. Nová třívrstvá konstrukce a složení materiálu umožňují splnit maximální povolenou hodnotu hlučnosti se značnou rezervou. Vnitřní vrstva potrubí zajišťuje ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího media. Systém nabízí i všechny další výhody plastových potrubních systémů, jako je odolnost proti korozi, nízká hmotnost, snadná manipulace a montáž a tím i nízké náklady. Toto kanalizační potrubí se proto doporučuje instalovat všude tam, kde je potřeba co nejvíce omezit hlukovou zátěž, zachovat bezpečnost a chránit životní prostředí.

Moderní systém Wavin AS+

Nový vylepšený systém odhlučněné kanalizace Wavin AS+ se vyznačuje jednoduchou montáží a díky materiálovému složení i perfektní redukcí hluku. Pro Wavin AS+ jsou k dispozici i speciální odhlučněné objímky. Složení vnitřní gumy těchto objímek bylo navrženo a testováno za účelem pohlcování přesně těch frekvencí hluku, které se v potrubí vnitřní kanalizace vyskytují. Speciálně tvarované konce tvarovek výrazně snižují přítlačnou sílu potřebnou pro zastrčení dříku tvarovky do hrdla a z výroby předmazané modré těsnění zajišťuje jak vysokou bezpečnost spoje, tak velmi snadnou montáž.

Naměřené hodnoty překvapí

Při použití vnitřní kanalizace Wavin AS+ spolu se speciálními objímkami Wavin v konfiguraci „low noise“ (1 fixační objímka), je naměřený hluk při rychlosti průtoku 2l/s 14dB(A), při průtoku 4l/s 19dB(A), což jsou hodnoty daleko nižší, než požaduje výše zmíněná německá norma DIN 4109 (30dB(A). V případě využití speciálních objímek Wavin v konfiguraci „no noise“ (1 opěrná, 1 fixační objímka), se pak hodnoty ještě výrazně sníží, a to pod 10 dB(A) při rychlosti průtoku 2l/s.