husqvarna

Jak na přívalové deště? Pomůže kvalitní uliční vpusť.

Klimatické změny v posledních letech pravidelně přináší nejen vlnu veder a sucha, ale také přívalové deště způsobující lokální povodně a záplavy. Dle poradní vědecké rady evropských akademií věd (EASAC) dnes dokonce povodně a přívalové deště postihují evropský kontinent čtyřikrát častěji než v roce 1980. Je na přívalové deště dostatečně připravena městská kanalizační síť? Na co by se měly obce zaměřit?

Praxe z posledních let ukazuje, že naše obce čelí v souvislosti s častějšími a intenzivnějšími přívalovými dešti vážnému problému, stárnoucí městská infrastruktura se totiž obvykle nedokáže s těmito přívaly vody vyrovnat. Zastaralé uliční vpusti nezvládají dešťovou vodu dostatečně rychle vypouštět a navíc jsou často zanášeny nečistotami, které mohou následně ucpat kanalizační potrubí. Voda pak zůstane na ulicích, což způsobuje celou řadu nepříjemností a škod.

Průzkum připravenosti

Většina českých měst a obcí se na přívalové deště připravuje a snaží se dohnat západní standardy. Podle průzkumu, který ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, VUT Brno a sdružením SOVAK připravila společnost Wavin Ekoplastik, je pro více než polovinu obcí rozvoj kanalizační sítě urgentní a důležitý, více než polovina respondentů uvedla, že jejich obec/město disponuje vlastním krizovým plánem pro řešení bezpečnostních a zdravotních rizik, která s případnou havárií vodovodní nebo kanalizační sítě souvisejí. A také téměř 2/3 dotazovaných obcí plánuje do infrastruktury v budoucnu investovat právě s ohledem na klimatické změny.

 

Pomoci může nový typ uliční vpusti

Na základě dotazů směřovaných na  správce komunikací, provozovatele kanalizací a také na projektanty získala společnost Wavin podklady pro vytvoření nového typu uliční vpusti, která je spolehlivá, má vysokou životnost, snadno se instaluje a má lepší hydraulický výkon.  Důležitým požadavek bylo také splnění evropských norem a respektování specifických požadavků na instalaci a čištění v jednotlivých zemích.

 

Nízké náklady a snadná manipulace

Přestože nízké náklady na instalaci a údržbu jsou pro většinu obcí důležitým faktorem, na prvním místě je spolehlivost a bezproblémové dlouhodobé fungování kanalizačních systémů, které nakonec také šetří náklady. Nový typ uliční vpusti díky praktické rukojeti, opěrce pro nohy a lehké plastové konstrukci usnadňuje, urychluje a zlevňuje instalaci. Celé usazení obstará jediný člověk bez použití zdvihacího zařízení.  Díky plochému dnu vpusti, které může být uloženo přímo na dno výkopu, není při instalaci nutný ani beton. Materiálové složení zajišťuje vysokou odolnost proti poškození při přepravě, instalaci a údržbě. Pružná šachtová roura spolupůsobí se zeminou a eliminuje zatížení vzniklé dopravou, což snižuje poškození mříže a zajišťuje správnou funkčnost.


Vysoký výkon a spolehlivost

Dešťová voda nese do vpusti spoustu nečistot, jako je písek, listí a pouliční odpad. Ty je potřeba zachytit a odfiltrovat, aby se nedostaly do kanalizačního potrubí a nezanesly ho. K tomu slouží sifon a unikátní 360° filtr s prouděním směrem vzhůru. Filtr má kuželovitý tvar a široké hrdlo, proto nabízí rychlejší průtok a minimální riziko zanesení. Dešťová voda se tak snadno a rychle po pročištění dostane do kanalizace. Nová uliční vpusť je k dispozici pro český trh ve dvou velikostech, DN 315 s objemem usazovacího prostoru 70 l a průměrem odtoku 160 mm a DN 425 s objemem usazovacího prostoru 70 l a průměrem odtoku 200 mm.