Komatsu potřebu bagr
1:25

Injektážní pryskyřice Hermes-WS, novinka pro boj s utěsněním průniků vody v šachtách a v průchozích stokách

Text: Radek Bayer Hermes Technologie s.r.o., Ondřej Štěpán Stavebniserver.com, foto: Hermes Technologie s.r.o.

Injektážní pryskyřice Hermes-WS představuje ekonomické a velmi efektivní řešení při průniku balastních vod do kanalizačního systému. V čem tato novinka spočívá?

Kartušová injektáž pro utěsnění a zpevnění konstrukce

Injektážní pryskyřice mají velmi rozsáhlé využití ve stavebnictví, kde slouží ke zpevňování stavebních konstrukcí a utěsňování průsaku vod do kanalizačního systému. Injektáž jakožto pracovní postup dokáže zabránit funkčnímu poškození staveb (přítomnost koroze, ohrožení stability a zamezení nechtěným přítokům balastních vod na ČOV).

Dvousložková injektážní pryskyřice Hermes-WS je rychle reagující, silně pěnivá
a představuje inovativní produkt, který slouží ke snadnému zamezení pronikání vody v dutinách a prasklinách konstrukcí.

Tato směs dokáže až 30x zvětšit svůj objem. Může proto být využita například pro zastavení tlakové vody ve stavebních konstrukcích, případně ke zpevnění suchého až vodonosného uvolněného kameniva, kamenů, betonu či zdiva.

Výhodou použití tohoto kartušového systému je především extrémně krátká reakční doba přibližně 10 sekund. Pryskyřice pění za jakýchkoliv podmínek (při kontaktu i bez kontaktu s vodou). Díky dobré adhezi, vysoké viskozitě a krátké době potřebné pro reakci s vodou vznikne maximálně spolehlivé utěsnění trhlin.

Snadná aplikace i v extrémních podmínkách

Vzhledem k vlastnostem pryskyřice může být kartušový systém použit i v extrémních podmínkách, např. při vysoké průtokové rychlosti podzemní vody, a poskytne tak trvalé a téměř okamžité utěsnění konstrukce.

Vyžaduje navíc pouze jednoduchou aplikaci pomocí manuální nebo pneumatické aplikační pistole. Injektáž se provádí z vnitřní strany stavby. Pryskyřice je promíchána ve statickém směšovači a tlakem injektována prostřednictvím natloukacího pakru se zpětným ventilem na vnější stranu stavební konstrukce. Díky tekuté konzistenci a silné pěnivosti je schopna dokonale utěsnit i velmi jemné trhliny ve struktuře stavby a proniká i do pórovitého prostoru okolní zeminy.

Výsledná oprava je při dodržení předepsaného pracovního postupu stabilní a pevná. Polyuretanovou pryskyřici charakterizuje vysoká chemická odolnost a stálost. Již zhruba po 60 sekundách pryskyřice nelepí.

Výrobek Hermes-WS neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky, halogeny a je plně ekologicky nezávadný.