Cime 2 kvartál 2024

Chcete být ekologičtí i při stavbě domu? Vybírejte lokální přírodní materiály, neplýtvejte energiemi a volte praktická řešení

Ekologičtější stavba domu už není jenom ta nejdražší. Investoři již nemusí volit mezi kvalitou a udržitelností. Moderní stavební materiál je šetrný k životnímu prostředí, dlouhodobě snižuje výdaje za vytápění a vydrží po generace. Stavebník se může plně soustředit na stavbu rodinného domu a plnění ekologických cílů bez toho, aniž by jakkoliv ohrozil kvalitu stavby. Stačí si zvolit ověřený materiál, jako jsou například jednovrstvé pálené keramické cihly od značky Porotherm. 

V souladu s přírodou jste s jednovrstvým zděním už od samého začátku. Těžba surovin, ze kterých jsou cihly vyrobeny, probíhá velmi citlivě s co největším důrazem na životní prostředí a biodiverzitu flóry i fauny. Cihelný blok je vyroben ze směsi hlíny a vody – pouze přírodních surovin. Vytěžené jámy mohou být vráceny zpět do původního biotopu nebo využity pro zemědělské či lesnické účely. „Celý proces výroby probíhá velmi šetrně k životnímu prostředí. Zároveň se snažíme maximalizovat efektivitu dopravy na místo stavby tím, že zakázku kompletujeme ideálně v jednom regionu České republiky, kde se stavební materiál také vyrábí. Tím se předejde velkému uvolňování emisí do ovzduší, které vznikají při přepravě kamionů ze vzdálenějších oblastí,“ říká ředitel produktového managementu a business developmentu Jiří Dobiáš

Šetřit životní prostředí mohou investoři i díky skvělým tepelně-izolačním vlastnostem cihly, která akumuluje teplo uvnitř domova a zároveň slouží jako izolant. Jednovrstvé zdivo v kombinaci s vhodně zvoleným vytápěním minimalizuje tepelné ztráty a snižuje energetickou náročnost domu. „Cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou mají vodivost pouhých 0,07 W/m.K. To je v průměru dvanáctkrát méně než u plné cihly. Dochází zde i ke snížení energetické náročnosti domu,” uvádí Jiří Dobiáš.Při výrobě nezbývá odpadní voda a ostatní produkty vzniklé při zhotovování jsou interně recyklovány. Produkt samotný je plně recyklovatelný i po jeho použití, není třeba se obávat následného dopadu na životní prostředí při jeho likvidaci. Může být znovu použit pro zasypání luk nebo při tvorbě povrchu tenisového kurtu – antuky. U některých typů cihel, jako tomu je u cihly Porotherm T Profi, je do jádra zdiva vložena ještě minerální vata. Ta je, stejně jako cihla samotná, přírodním materiálem, díky němuž je možné dům obývat řadu let, protože minerální vata uvnitř cihel nedegraduje. „Čím delší je doba životnosti materiálu, tím menší je dopad na životní prostředí. U našich cihel není vyžadována dodatečná údržba minimálně 50 let a disponují dobou životnosti více než 150 let,“ dodává Jiří Dobiáš.