Komatsu potřebu bagr

Čedičová podlaha? Volba pro životnost. Obstojí i v nejnáročnějších podmínkách, zaujme nevšedním vzhledem

Text: Tomáš Mátl, EUTIT s.r.o., foto: Tomáš Vrtal

Vysoká pevnost, chemická odolnost, otěruvzdornost, prakticky neomezená životnost a specifický vzhled. To jsou hlavní atributy podlah z čistě přírodního produktu – čediče. Tvrdost a obtížná obrobitelnost dříve omezovala jeho větší rozšíření ve stavebnictví. Až tavení a odlévání přineslo tomuto kameni větší možnosti uplatnění nejen v průmyslu a stavebnictví, ale také v architektuře a designu. Největším světovým výrobcem taveného čediče je společnost Eutit ze Staré Vody, která v oboru působí takřka sedm desítek let.

Od průmyslových hal až po bazény

Souhrn vynikajících fyzikálních vlastností předurčuje dlažbu vyrobenou z čediče primárně pro průmyslové účely – například pro podlahy továrních hal, skladů či dokonce jako otěruvzdorný obklad násypek. Ovšem čedičové dlaždice lze rovněž vynikajícím způsobem použít pro restaurace, obchody, historické objekty, garáže, zimní zahrady, terasy a balkony, wellness provozy a bazény, ale i pro podlahy ve strojovnách a úpravnách bazénových vod. Rozsáhlou a rychle se rozrůstající cílovou skupinou jsou v dnešní době pivovary. Zde jde především o podlahy varen, ležáckých sklepů i skladovacích prostor, kde se všude využívá dlouhé životnosti čedičové dlažby ve spojení s její chemickou odolností.

Pivnice Plzeňka, Opava

Čedič jako estetický a praktický prvek v interiérech restaurací

Čedičové materiály nabízejí nevšední možnosti využití a stále větší obliba přírodních materiálů v interiéru i exteriéru zařazuje čedič mezi vyhledávané suroviny, což si plně uvědomují i někteří architekti a projektanti. Tyto výrobky tak začínají nacházet velmi zajímavé uplatnění také jako architektonické a designové prvky, například při navrhování a realizacích restauračních provozů. V této oblasti se příkladně snoubí maximální praktičnost čedičového materiálu s jeho mnohdy až překvapující estetickou přidanou hodnotou.

Pivnice Plzeňka, Poprad

 „Stále větší obliba využití přírodních materiálů v interiéru i exteriéru zařadila čedič mezi vyhledávané suroviny“

Krásnou ukázkou využití čediče při architektonickém ztvárnění restaurací je koncept PLZEŇKA, realizovaný v rámci koncepčních hospod společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., jehož autorem je Ing. arch. Jan Bouček. Harmonické zakomponování čedičových výrobků do interiérů restaurací je zdokumentováno na fotografiích Tomáše Vrtala, které s jeho svolením otiskujeme v tomto článku.

Pivovar Sierra Nevada, USA

Čedičové podlahy v pivovarech celého světa

Již ve více než 250 pivovarech nejen v České republice, ale i v zahraničí, byla nainstalovaná čedičová dlažba. Ať jsou to pivovary velké, střední, malé nebo minipivovary, všude využívají extrémní životnosti a chemické odolnosti našich dlažeb. Za všechny jmenujme Knížecí pivovar Plasy v Plasích, Pivovar Krušnohor v Kraslicích či minipivovar U Čápa v Příchovicích.

Jako velmi cennou referenci můžeme uvést i použití dlažeb ve Spojených státech, konkrétně v pivovaru SIERRA NEVADA ve městě Mills River v Severní Karolině.

Na Slovensku byly čedičové dlažby použity například v Pivovaru Karpat v Hrnčiarovcích nad Parnou, v DONOVALSKÉM PIVOVARU v Donovalech či v Cassa Brewery v Košicích.

Pecký pivovar, Pec Pod Sněžkou

V současné době vedeme jednání o dodávkách podlah pro další pivovary v Čechách, na Moravě či v sousedním Polsku. Z exotičtějších destinací pak probíhají jednání o dodávce dlaždic do pivovaru ve španělské Galicii.

S důrazem na detail

Pro životnost podlahy není rozhodující, zda použijete hladkou nebo protiskluzovou dlažbu. Životnost je dána samotnými vlastnostmi čediče ve spojení s funkčními detaily. Jedním z těchto podstatných detailů jsou soklové tvarovky – L kusy s rádiusem. Jejich použitím ideálně napojíte vodorovnou část podlahy ke stěně, čímž zajistíte rychlou a snadnou údržbu. Právě L kus pomáhá elegantně řešit celkovou hygienu podlahy i v nejproblematičtějších místech, jakými jsou rohy a spoje.

L kus s rádiusem

EUTIT – ryze český výrobce

Ve Staré Vodě se čedič odlévá již od roku 1951 a Eutit je v současnosti největším světovým výrobcem a exportérem taveného čediče. Státní podnik zprivatizovala v roce 1995 skupina dlouholetých pracovníků, jsme tedy ryze českou společností, na což jsme náležitě hrdi. Výrobní kapacita se postupně zvýšila asi z 1 000 tun až na 17 000 tun čediče ročně. Sortiment se začal rozšiřovat přes odlitky lité do písku až po dlaždice lité do kovových kokil. Výrobní program má dnes tři hlavní pilíře – otěruvzdorná potrubí, dlaždice a výrobky pro kanalizace. V sortimentu pak je více než 20 000 druhů výrobků.

Postup a výroba

Základní surovina, čedičový kámen z proslulého lomu Slapany, je v tavících pecích pomocí zemního plynu roztavena při teplotě necelých 1 300 °C. Tavenina je pak odlita do kovových nebo pískových forem, kde získává požadovaný tvar. Po vyjmutí z forem jsou již prakticky hotové výrobky vkládány do chladících pecí, kde jsou řízeně zchlazeny, což je velmi důležitý proces pro správnou krystalizaci a zkvalitnění vlastností materiálu.

Hlavní fyzikální vlastnosti

 • Chemická odolnost (v rozmezí pH 2-14)
 • Výborná otěruvzdornost
 • Vysoká pevnost v tlaku (min. 3,5 t/cm2)
 • Dlouhá životnost
Odlévání čediče do kovových forem

EUFIX: lepení a spárování

Specifické vlastnosti čediče nás vedli k vývoji speciálních malt, tmelů a spárovacích hmot, které doporučujeme pro správnou instalaci našich dlažeb. Vysoká odolnost čedičových dlažeb je předurčuje k používání v místech, kde jsou povrchy silně mechanicky a chemicky namáhány a běžně používané materiály a lepidla zde neposkytují potřebné vlastnosti. Naším hlavním cílem je dokonalá fixace dlaždic k podkladu v konkrétním daném prostředí a zachování dlouhé životnosti celého spojení podklad-dlažba-spára.

Právě podlahy pivovarů jsou z pohledu chemického namáhání silně zatížené a to převážně louhy. Proto se v těchto specifických podmínkách vyplatí použití našich materiálů, jako jsou epoxidové tmely používané zejména pro spárování dlaždic.

Novinkou v našem sortimentu je spárovací epoxidová hmota EUFIX EP-JF1, která je čistitelná vodou. Její použití je pro pracovníky provádějící pokládku doslova „vysvobozením“, protože odstraňování běžné epoxidové spárovačky je problematické a velmi pracné.

"PODLAHY PIVOVARŮ JSOU Z POHLEDU CHEMICKÉHO NAMÁHÁNÍ SILNĚ ZATÍŽENÉ. PROTO SE V TĚCHTO SPECIFICKÝCH PODMÍNKÁCH VYPLATÍ POUŽITÍ NAŠICH MATERIÁLŮ"

Příklad skladby podlahy pivovaru

 1. Podkladová malta EUFIX I
 2. Čedičová dlažba 250/250/22
 3. L kus – soklová tvarovka s rádiusem do rohu místnosti
 4. Spárovací hmota EUFIX EP-JF1
 5. Pružný polyuretanový tmel

Typy dlažby firmy Eutit

 • Hladká: 250/250/22, 250/250/30, 200/200/22, 200/200/30
 • Protiskluzná: 250/250/30, 200/200/30 typ B, C a D
 • Hladká šestihranná: 200/30
 • Hladká Mava 1 a Mava 2
 • Hladká Florentina
 • Protiskluzná Nika: 200/200/25, 250/250/25
Vzorový řez podlahou pivovaru

Foto: archiv firmy Eutit

Kontakt:

EUTIT s. r. o.

č. p. 196, 353 01 Stará Voda

telefon: +420 354 789 106, linka: 111, 150

E-mail:  eutit@eutit.cz

www.eutit.cz