husqvarna

BIM přichází. Nabízí 3D pohled na stavbu

V oblasti projektování staveb přicházíme v současné době stále častěji do styku s termínem BIM. BIM (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management), lze obecně definovat jako určitý inteligentně-informační model (nikoliv pouhý výkres) budovy, který naprosto realisticky tuto budovu charakterizuje. Zároveň vytváří a spravuje data o budově během celého jejího životního cyklu. Bezesporu je tedy zárukou vyšší informační hodnoty vzniklé z projekční dokumentace. Na základě modelu budovy jsou již pak mnohem elegantnější jakékoliv změny, které samozřejmě probíhají v plně parametrickém režimu (změna informace v různé struktuře dokumentace se automaticky promítne do jejího každého výskytu). Sestavný model nabízí celou škálu výstupů – od klasických výkresů, tabulek, výkazů materiálu apod. až po různé simulace a vizualizace.

Zavádění této metodiky do stavebnictví je celosvětový trend, který zásadním způsobem mění dosavadní způsoby spolupráce napříč celým oborem. Je tedy zřejmé, že BIM vyvolá nové požadavky na pracovní postupy, změní role i odpovědnosti jednotlivých účastníků stavebního procesu – od architektů a projektantů, přes dodavatele staveb až po investory a správce budov. Lze očekávat, že technologie BIM, se stane dlouhodobou vizí a koncepcí i v ČR, stejně jako se stala v mnohých státech světa.

 

BIM v praxi

Asi nejznámější a nejpoužívanější SW prostředí aplikující technologii BIM do praxe je program Revit od společnosti Autodesk. Velmi zjednodušeně lze říci, že každá podílející se profese využívá svůj (specificky upravený) program (platformu), mezi kterými je ovšem zajištěna bezproblémová kompatibilita. Tak např. architekt nebo stavař bude při práci používat Revit Architecture, statik Revit Structure, specialista profesí TZB Revit MEP apod. Tito jednotliví aktéři návrhu si mezi sebou následně vzájemně předávají dílčí návrhy, až vznikne kompletní BIM model budovy.

 

Vše musí přejít do 3D

S výše popsanými nespornými výhodami používání platformy programu Revit je ovšem spojena též nutnost precizního zadávání (modelování) veškerých komponent, z kterých je stavba (resp. dílčí instalace) složena. V praxi to znamená, že např. v případě návrhu vnitřní vodovodní sanitární instalace je zapotřebí programu dodat (vymodelovat) veškeré typy kolen, T-kusů a dalších tvarovek, které se v dané instalaci vyskytují, resp. vyskytovat mohou. Někteří dodavatelé materiálů projektantům tuto modelovací práci usnadňují tím, že jim poskytují své produktové portfolio v 3D. Například Wavin Ekoplastik, výrobce plastových potrubních systémů zpřístupnil knihovnu 3D modelů celého portfolia trubek a tvarovek systému PPR. Modely jsou k dispozici v *.rfa formátech určených pro přímé použití v programu Revit. Pro komfortnější užití modelů je taktéž připravena základní šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení a modely vhodné právě pro návrh TZB instalací a taktéž tomu odpovídající nástroje a pracovní techniky. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše, na intuitivní bázi. Pro projektanty, kteří spolupracují také se zahraničními investory, budou jistě přínosné též anglické a ruské jazykové mutace výše zmíněných modelů a šablon.

Kompletní knihovny prvků systému PPR jsou k dispozici též pro uživatele programů, které načítají 3D prvky ve formátu *.dwg (např. AutoCad full verze a tomu podobné). K dispozici jsou samozřejmě i prvky ve formě 2D bloků pro ty projektanty, kteří pracují v 2D rovině (např. AutoCad LT verze a tomu podobné).

Ing. Pavel Seidl, technický poradce WAVIN Ekoplastik

DOPLŇUJÍCÍ OBRÁZKY:

8p7bhmj693rajmwia9yv.jpg

fq0tgti3wa2vqzwwc7tb.jpg