Komatsu potřebu bagr

Betonové trouby se štěrbinovým žlabem od společnosti BEST

Bezpečnost je jedna z nejdůležitějších hledisek při stavbě nových komunikací nebo modernizaci stávajících. Nahromaděná voda na povrchu vozovky může vyvolat nepříjemnou situaci. Abychom tzv. aquaplaningu předešli, nabízí se možnost odvést vodu pomocí speciálních betonových trub se štěrbinovým žlabem.

Tyto prvky jsou nejefektivnější a 100% účinné pro plochy s malým spádem. Využití naleznou při stavbě vozovek, zpevněných krajnic, parkovišť, čerpacích stanic, dopravních, manipulačních či skladovacích ploch. Několik let se výrobou tohoto liniového systému zabývá také firma BEST, a.s., která je známá jako jednička na českém trhu ve výrobě a prodeji betonových prvků pro venkovní architekturu.

Bohaté zkušenosti z dlouholeté výroby betonových prvků stojí za dobře propracovanou recepturou betonové směsi i za moderní technologií výroby, při které dosahuje beton v průtočném profilu i na povrchu štěrbiny vysoké kvality. Tím  BEST betonové trouby se štěrbinovým žlabem získají perfektně hladký povrch a vykazují tak výrazně efektivnější a rychlejší odvod vody. Další výhodou je tvar samotné štěrbiny, ve které nechybí speciální nálitky zabraňující uvíznutí cyklistického kola, kočárku nebo invalidního vozíku. BEST betonové trouby se štěrbinovými žlaby se vyrábí ve všech třídách zatížení D400, E600 a F900.  

BEST betonové trouby se štěrbinovým žlabem jsou vyráběny jak s průběžnou, tak s přerušovanou vtokovou štěrbinou. Základní prvek je doplněn o řadu dalších výrobků, které zajistí kompletní dodávku. Pro odvodnění zpevněných komunikací, sousedících s pochozí plochou, jsou připraveny betonové prvky s obrubníkem. Pro stavbu silničních tunelů pak samozhášecí komponenty. Za zmínku jistě stojí i atypické provedení v obloukovém tvaru. Každý tento prvek je opatřen originálními vtokovými otvory, které umožní odvod srážkových vod i v těchto nepřímých partiích a výrazně tak zefektivňují funkci celé odvodňovací sestavy. Všechny prvky jsou vyráběny z litého betonu pevnostní třídy C45/55 se stupněm vlivů prostředí XF4 dle ČSN EN 206+A1. Samozřejmostí je kompletní certifikace a schválení Ministerstvem dopravy, ŘSD a SŽDC. Jistě mile překvapí i pořizovací cena. Společnost BEST rovněž spolupracuje s řadou renomovaných projekčních kanceláří a na vše dohlíží odborný externí konzultant.

Referenčních míst stále přibývá. Mezi ty tuzemské nejzajímavější, nejdůležitější nebo objemově největší řadíme:

D8 odpočívka Syřejovice (investor ŘSD)

Modernizace I/58 Příbor-Skotnice (investor ŘSD)

D48 Rybí-MÚK Rychaltice (investor ŘSD)

D6 Nové Strašecí-Řevničov (investor ŘSD)

D6 Řevničov, obchvat (investor ŘSD)

D6 Lubenec, obchvat (investor ŘSD)

CTPark, logistická centra Nošovice, Most, Ostrava, Nový Jičín ….. (soukromý investor)/

EKOCENTRUM Hranice (soukromý investor)

ŠKODA Transportation Plzeň (soukromý investor)

PGSA Velká Bystřice (soukromý investor)

Přestupní terminál Šumperk (soukromý investor)

Obytný soubor Olomouc-Chomoutov (soukromý investor)

Obalovna Žabčice (soukromý investor)

Cyklostezka Lutín-Třebčín (investor obec Lutín)

Modernizace I/35 Ostroměř (investor ŘSD)

Datové centrum Zeleneč (soukromý investor)

Parkovací areál Autodoprava VODICA (soukromý investor)

Parkovací areál Autodoprava TASSO (soukromý investor)

Dřevovýrobní areál Lipník nad Bečvou (soukromý investor)

Výrobní program společnosti BEST zajišťuje nejen zmiňované štěrbinové trouby, ale i další prvky využívané pro stavbu silnic, chodníků či parkovacích ploch. Nedílnou součástí jsou zámkové dlažby, silniční obrubníky, žlaby, zastávkové obrubníky, malá svodidla, prvky pro opěrné zdi i prvky pro podzemní sítě.  Více informací naleznete na www.best.info