Komatsu potřebu bagr

Máme ověřené řešení problému s kvalitou ovzduší ve školách

VELUX: Úspěšný experiment ve škole v Marcey-les-Grèves je snadno duplikovatelný a může inspirovat další školy

Opakovaně se v zimních měsících poukazuje na nezdravé prostředí, ve kterém jsou čeští školáci nuceni pobývat průměrně šest hodin denně. Náhodná měření ukazují, že během vyučovacích hodin dochází k překročení koncentrace CO2, a to mnohdy nad hranici, která je považována za zdravotně bezpečnou. Většina českých škol při svém provozu nesplňuje požadavky na maximální koncentraci CO2 ve vzduchu. Řešení je přitom poměrně snadné – zajistit nucené větrání.

Aktuální téma také v zahraničí

Kvalitu ovzduší ve školách řeší také jinde v Evropě a například ve Francii přijali před několika léty povinnost sledovat kvalitu ovzduší v uzavřených prostorech určených pro děti – typicky ve školách. Přičemž do konce minulého roku musely provozovatelé přijmout adekvátní opatření ke zlepšení situace s kvalitou vzduchu.

Společnost VELUX, která se dlouhodobě věnuje zdravému bydlení s důrazem na dostatek denního světla a čerstvého vzduchu, v návaznosti na tyto kroky připravila originální projekt, který výrazně zlepšil podmínky v nové přístavbě školy v Marcey-les-Grèves. Nejen že dokázal přivést dostatek denního světla i do hloubky dispozice nové budovy, ale zároveň vyřešil problém s kvalitou vzduchu uvnitř budovy. Experiment proběhl v těsné spolupráci s místní radnici, ředitelem školy, nezávislými odborníky a architekty.

"Projekt z Marcey-les-Grèves prokázal vysokou účinnost navrženého hybridního větrání, které se spoléhalo na kombinaci mechanického a řízeného větrání. Tento systém ventilace se ukázal nejen vysoce efektivní, ale také snadno aplikovatelný i v dalších školních zařízeních," vyzdvihla přínos projektu Klára Bukolská, hlavní architekt VELUX ČR.

Inspirace z Marcey-les-Grèves

Když se v roce 2015 rozšiřovala školka a škola ve městě Marcey-les-Grèves, navrhli architekti pro novou přístavbu speciální koncept s vrchním vstupem světla, při kterém využili střešní okna VELUX vybavené systémem VELUX INTEGRA®. Chtěli totiž získat kvalitní zdroj denního světla a přivést jej i do hloubky dispozice a zároveň zajistit lepší cirkulaci vzduchu. Škola se totiž potýkala s problémem nedostatečného větrání, kdy v průběhu výuky při plném zaplnění třídy dětmi stoupala koncentrace CO2 vysoko nad doporučenou maximální hodnotu pro školy, která činí 1000 ppm. Mechanické větrání nebylo schopno tuto hodnotu dostat rychle do normálu a zanedlouho po zahájení výuky atakovala koncentrace CO2 hladinu 1600 ppm.

2igewr4lvpz6l52jiary.jpg

VELUX této situace využil a domluvil se s ředitelem školy i se starostou města na realizaci projektu, který by plně využil výhody hybridního systému ventilace a zároveň detailně analyzoval kvalitu ovzduší v této škole. Škola díky tomu získala rovněž důležité poznatky, které ji dále pomohly vypořádat se s novou legislativou zaměřenou na kvalitu ovzduší. Aby byla zaručena neutralita při analýze získaných dat, byla vedením projektu pověřena Dr. Suzanne Déoux z MEDIECO Consulting&Training. Projekt běžel od února do března 2016.

 k7g67mhhpw2h3jbexg43.jpg

V rámci projektu bylo nutné se vypořádat s několika požadavky:

  • Ventilační systém nesměl rušit učitele ani žáky
  • Musel zohledňovat komfortní teplotu pro žáky
  • Musel zohledňovat energetickou efektivitu

 

Ve spolupráci s učiteli identifikoval VELUX časová okénka pro řízenou ventilaci a upravil scénář dle reálné situace, tzn. že pro každou třídu i část školy byl připraven program přesně na minutu. Vše bylo naplánované i s ohledem na probíhající konec zimy. Okna se otvírala těsně po tom, co žáci opustili třídy a zavírala chvilku před tím, než se do místností vrátili. Řízené větrání si s problémovými špičkami, kdy koncentrace CO2 prudce vyskočila nad limit, poradilo podle očekávání a během 10 minut dostalo hladinu CO2 zpátky do normálu.

Projekt potvrdil velkou účinnosti hybridního systému větrání na kvalitu ovzduší v interiéru, užitečnosti automatizovaných programů pro řízení ventilace a ukázal, že lze snadno celý projekt duplikovat také do ostatních škol.

 

Výsledky projektu při 10 min větrání střešními okny se systémem VELUX INTEGRA®:

•             Větrání ráno před zahájením provozu školy – eliminovalo znečištění VOC (těkavými organickými látkami jako je například Benzen nebo Formaldehyd), které se zde nahromadily během noci.

•             Větrání během přestávek a oběda – snížilo koncentraci CO2 minimálně o 30 %.

•             Větrání snížilo dočasně vnitřní teplotu v místnosti o 1,5 °C, přičemž s návratem dětí do třídy se teplota dostala rychle zpět.

•             Vysoká efektivita automatizovaného větrání - 10 min stačí ke snížení koncentrace CO2 o 300 ppm, přičemž manuální větrání potřebuje 20 min pro snížení koncentrace CO2 o 100 ppm.

 

Více se o projektu ve škole v Marcey-les-Grèves můžete dozvědět v tomto videu: https://youtu.be/_TtvVxGNVyA