Komatsu potřebu bagr

Fotovoltaické panely na zelené střeše? Ekologické a praktické zároveň

Jak zdražování energií, tak klimatická krize jsou témata, která ve společnosti poslední dobou rezonují. Patříte-li i vy k těm, kteří by rádi ušetřili na elektřině a zároveň prospěli okolní přírodě, nabízí se jedno elegantní, a dokonce velmi estetické řešení. Střecha osazená vegetačním porostem, která může sloužit jako místo k setkávání a odpočinku, a fotovoltaickými panely, které čerpají sluneční energii. Proč je tyto dva fenomény vhodné kombinovat, vysvětlí Josef Hoffmann ze společnosti ISOVER, Saint-Gobain, a Antonín Novák z realizační firmy GreenTop s.r.o., která se na takzvané zelené střechy zaměřuje.

Zelené střechy zažívají v České republice boom až v posledních letech, přitom třeba v severských zemích se staví už desítky let. „Obvykle realizujeme vegetační střechy pro majitele rodinných či bytových domů, jimž záleží na vlivu jejich bydlení na okolní krajinu. Instalovali jsme ji ale i třeba na panelovém domě, administrativní budově či mateřské školce,” vyjmenovává Antonín Novák. Výkyvy teplot, způsobené již zmíněnou klimatickou krizí, mohou v současné době pro zelené střechy představovat výzvu, kvalitní rostliny a materiály si s nimi ale dle odborníka z Green Topu poradí. „Důležitou roli hrají kvalitní hydrofilní desky. Nejsou sice na první pohled vidět, ale právě ony zajišťují, že rostliny mají
v suchých obdobích dostatek vláhy. V období dešťů zase naopak odvádí vodu,
” vysvětluje.

Existují tři základní typy zelených střech. Nejlevnější a nejméně náročná na údržbu je takzvaná extenzivní, tvořená slabší vrstvou substrátu. „Extenzivní zelené střeše stačí kontrola a případné přihnojení jednou až dvakrát ročně. Realizovat ji můžete klidně svépomocí,” vysvětluje Josef Hoffmann, který se v ISOVERu na vegetační střechy specializuje. Intenzivní zelená střecha naopak připomíná běžnou zahradu a je také podobně náročná. Pěstovat na ní můžete trávu, stromy a třeba i zeleninu. Kompromis mezi těmito dvěma typy pak představuje tzv. polointenzivní zelená střecha, jejíž údržba není příliš náročná, navíc se dá osázet širším spektrem rostlin, například bylinami, travinami či trvalkami.

Fotovoltatické panely a rostliny to spolu „umí“

Zelená střecha představuje vstřícný krok vůči životnímu prostředí z mnoha různých důvodů – vrací zeleň do měst a nabízí domov mnoha živočišným druhům, jež by uprostřed “betonové džungle” jinak nepřežily. V kombinaci s fotovoltaickými panely se však může stát základním kamenem udržitelnosti a soběstačnosti. Kombinace vegetační střechy a fotovoltaiky je totiž nejen bezproblémová, ale také praktická. „Takzvané biosolární střechy zajišťují zelenou energii a zároveň eliminují nevhodné tepelné zisky,” říká Antonín Novák.

Fotovoltaické panely jsou rostlinami ochlazovány, což vede ke zvýšení jejich výkonu zhruba o 10 procent. „Vlivem odpařování vody ze zelené střechy dochází k ochlazování okolí, a tedy i panelů,” vysvětluje Josef Hoffmann. „Zvýšení jejich výkonu ale nelze chápat jako navýšení základní výkonové hodnoty fotovoltaického panelu. Jde spíše o snížení dopadů jeho přehřívání, které běžně představuje ztrátu výkonu zhruba o čtvrtinu,” dodává odborník z ISOVERu. Protože zelená střecha akumuluje méně tepla než jiné krytiny, zpomaluje se také stárnutí panelů, které jsou v jiných případech zatěžovány právě akumulovaným teplem.

Panely rostlinám prospívají

Takzvaná biosolární střecha skýtá i další výhody. Díky zelené střeše například odpadá nutnost instalace přitížení, která je jinak pro fotovoltaické panely vyžadována. V neposlední řadě také kombinace vegetace a fotovoltaiky snižuje odtok vody ze střechy, čímž napomáhá vracet vodu do takzvaného malého vodního cyklu a vytváří dobré podmínky pro růst rostlin. „Panely mají na rostliny pozitivní vliv, protože vytváří stín. Ten způsobuje, že jsou na střeše místa s různou expozicí slunečního záření, v důsledku čehož může být zelená střecha rozmanitější, hodnotnější pro životní prostředí a samozřejmě také hezčí,” říká odborník z ISOVERu. Upozorňuje však, že při realizaci je vždy nutné brát ohled na výběr rostlin, aby jim toto specifické prostředí vyhovovalo.

Fotovoltaické panely je možné si pořídit buď samotné, nebo s bateriemi. Ty druhé jsou u nás rozšířenější a oblíbenější, protože dokážou energii, která se okamžitě nespotřebuje, uchovat do budoucna. Při využití fotovoltaických panelů bez baterie odtéká energie, již domácnost nespotřebuje, do distribuční sítě. Na základě očekávané spotřeby energie je také nutné zvážit, jak výkonné panely si pořídit.

Díky různým dotačním programům mohou být dnes zelené střechy i fotovoltaické panely přístupné téměř každému. Vloni byl třeba znovu spuštěn program Nová zelená úsporám, v jehož rámci mohou lidé žádat o příspěvek na rekonstrukci rezidenčních bytů a domů přispívající k udržitelnému rozvoji. „Čím víc konkrétní opatření prospívá životnímu prostředí, tím vyšší bývá v tomto případě dotace. Kombinace vegetační střechy a fotovoltaických panelů tak může být velmi ceněná,” vysvětluje Josef Hoffmann. Ušetřit tak díky ní můžete nejen v důsledku výroby vlastní energie ze slunečního záření, ale již při její realizaci.