Komatsu potřebu bagr

Firmy hledají úspory v energiích

Prudce zdražující ceny energií nutí firmy hledat cesty, jak omezit náklady. Pro výrobní podniky je zajímavou cestou získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů, pro skladovací areály a logistické firmy jsou pak zásadní dveřní clony, které brání unikání tepla při vjezdu vozidel do hal. Úspory nákladů jsou v případě středně velké firmy ve statisících korun za rok.

Úniky tepla v halách stojí ročně statisíce

Dodavatelé úsporných systémů hlásí výrazný nárůst poptávky, na kterou má vliv především prudké zvýšení cen energií. „Kvůli neustále rostoucím cenám za energie se ve firmách zvyšuje tlak na hledání úsporných řešení. Velmi progresivní je v tomto například oblast logistiky, kde kromě úniku tepla ze skladovacích hal řeší také stížnosti zaměstnanců na diskomfort, který provází stálé pronikání studeného vzduchu při distribuci zboží,“ říká Zdeněk Matějovský ze společnosti Geocore. Řešením v takových případech jsou takzvané dveřní clony. Ty ochrání provozy před vnikem studeného vzduchu a zamezí únikům tepla. Extrémní zájem potvrzuje i to, že stejný počet nabídek, který dříve firma zpracovávala za rok, nyní připravuje za pouhý měsíc. „Firmy, které nedokáží hledat cesty úspor, budou mít čím dál větší problém čelit těmto cenovým krizím. Řada společností si to naštěstí uvědomuje,“ dodává Matějovský. Podle něj činí návratnost počáteční investice u logistického centra s 10 vjezdovými branami zhruba 3,5 roku. Využití instalovaného výkonu se tak v budově zásadně sníží.

Panely (i) na plot

Úniky tepla nejsou jediným strašákem firem. Vysoké ceny elektřiny a nyní i plynu je zase nutí hledat alternativní řešení v podobě instalací fotovoltaických panelů. Doposud nejčastějším řešením fotovoltaiky bylo pořízení panelů na střechy budov či osazením brownfieldu. Příležitostně se pak řešily fasády a další místa. V poslední době se však objevují další zajímavá a originální řešení. „Jedním z inovativních řešení může být například instalace panelů ve formě plotu. Ale je zde třeba počítat s určitými omezeními jako třeba stínění nebo osazení plotu pouze na slunečnou část,“ říká Luděk Lošťák ze společnosti Zero living. Jeho společnosti instaluje panely nejen na střechy hal, ale také formou takzvané agrivoltaiky nebo právě v podobě fotovoltaických plotů v rámci areálů. „Díky energii z obnovitelných zdrojů společnost ušetří u nákupu silové elektřiny, ale i u distribučních poplatků. Investice se tak firmě při současných cenách vrátí během několika málo let.“  Právě agrivoltaika, což je spojení solárních polí s plodinami vysázenými buď pod nebo mezi řadami solárních panelů, je v poslední době velmi často skloňované téma. Pole a louky tak mohou sloužit k efektivnímu obhopodařování i výrobě energie současně. „Samostatnou kapitolou jsou pak skleníky s fotovoltaickou střechou, které se také pomalu začínají prosazovat,“ dodává Lošťák.  

Události z posledních týdnů ukazují, že poptávka po úsporných řešeních a obnovitelných zdrojích energií ještě poroste. S ohledem na stále širší možnosti technologií je pravděpodobné, že se brzy dočkáme dalších řešení, které byly ještě nedávno nemyslitelné. Bez hledání nových postupů se však ale dlouhodobě neobejdeme. Firmy, které nebudou investovat do těchto řešení, mohou mít do budoucna nemalé problémy v podobě obrovských nákladů.