Komatsu potřebu bagr

Začala výstavba „tovačovské riviéry“

Obyvatelé Tovačova na Přerovsku si už letos v létě budou moci plnohodnotně vychutnat koupání v Annínském jezeře, které vzniklo rekultivací vytěžené pískovny. Společnost Českomoravský štěrk pronajala městu za symbolickou korunu další část vodní plochy a přilehlých pláží a díky mírné zimě mohla v předstihu zahájit plánovanou úpravu břehů. Podstatou dobrovolné investice je rozšířit pláže a vybudovat komfortní vstupy do vody v podobě pozvolných svahů a přístupových lávek. Na místě již nyní probíhají zemní práce a zpevňování břehů.

Annínské jezero až dosud disponovalo pouze 150metrovou pláží, 100metrovým přístupem do vody mimo pláž a plochou ke koupání o rozloze 8 hektarů. Již letos v létě se pláž rozšíří na trojnásobek a přístup do vody na čtyřnásobek. Celková plocha ke koupání dosáhne přes 24 hektarů. Společnost Českomoravský štěrk dále na pláži vybuduje po každých 50 metrů střídavě lávky se schodištěm a zábradlím a pozvolné svahy zapřené lomovým kamenem, přesypané hlínou a zatravněné. Těžaři budou v areálu zároveň zajišťovat odvoz odpadků, sečení a servis toalet.

„Většímu rekreačnímu využití Annínského jezera až dosud bránily vysoké břehy bez přístupových prvků. Naše investice vytvoří základní předpoklad pro to, aby se z jezera mohla stát vyhledávaná koupací destinace. Moc bychom si přáli, aby tímto krokem rozvoj lokality neskončil a aby zde postupně vyrostla jakási ‚tovačovská riviéra‘, na niž budou moci být místní občané náležitě pyšní,“ říká Tomáš Bína, ředitel pro báňský inženýring a životní prostředí ze společnosti Českomoravský štěrk.

První pískovna vznikla v Tovačově na Přerovsku již v roce 1951. V prostoru, kde je dnes soustava průzračných Tovačovských jezer, se původně nacházela pole. Zajímavostí je, že štěrkopísek vytěžený v této oblasti se použil mimo jiné při výstavbě pražského metra. Díky těžbě získala lokalita rozsáhlé vodní plochy k rekreaci, rybolovu, ale i k čerpání pitné vody. Citlivý přístup k těžbě a následné rekultivaci také vytvořil mimořádně příznivé podmínky pro řadu rostlin a živočichů. Dnes žije v okolí jezer asi 70 druhů ptáků a v jezerech samotných více než 30 druhů ryb. Štěrkopísek tvoří klíčovou surovinu pro české stavebnictví. Ložiskoví geologové před časem upozornili na to, že Olomouckému kraji hrozí v nadcházejících letech kritický nedostatek tohoto materiálu. Podle předběžné prognózy České geologické služby se v regionu do deseti let uzavře čtrnáct z šestnácti aktivních pískoven, což způsobí výpadek v roční produkci 700-900 tisíc m3. Problémy ale hrozí už v následujících pěti letech, kdy dojdou zásoby v šesti pískovnách. Životností nad deset let disponují pouze dvě ložiska. Stejně jako v sousedních krajích je i v tom Olomouckém již dnes nedostatek hrubých frakcí kameniva.