Cime 3 kvartal 2024

Revitalizace Baštýnského potoka ve finále environmentální soutěže

Projekt revitalizace Baštýnského potoka, kterou Povodí Moravy dokončilo v loňském roce u Novosedel na jižní Moravě, vybrala odborná porota mezi finalisty environmentální soutěže Adapterra Awards 2021. Projekt, který soutěží pod názvem Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel, může ocenit i veřejnost hlasováním na webu soutěže.

Soutěž Adapterra awards hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit města, domy a krajinu klimatické změně. V letošním roce posuzovala odborná porota 101 projektů, z nichž vybrala nejlepších 24. Mezi ně patří i projekt Povodí Moravy, s. p., v rámci kterého vodohospodáři obnovili přirozený vodní režim záplavového území Dyje vytvořením téměř 6 ha periodicky zaplavované nivy s přirozeným vodním korytem a tůněmi a vysadili lužní les. „V rámci revitalizace území jsme odstranili levobřežní hráz, aby se voda mohla rozlévat. Vytvořili jsme tůně, mokřad a na 17 hektarech jsme vysázeli skladbou bohatý lužní les, v kterém rostou desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlivy probíhaly do zalesněné části nivy,“ popisuje dokončenou revitalizaci generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

VIDEO: Revitalizace Baštýnského potoka

Projekt Povodí Moravy se nyní může stát vítězem v jedné z kategorií. Které projekty odborná porota ocení, to se dozvíme 4. listopadu 2021 na celostátní konferenci věnované adaptacím na změnu klimatu v Praze. Zapojit do hodnocení se může každý. Veřejnost totiž může hlasovat v kategorii Cena sympatie. Hlasování probíhá na webu soutěže Adapterra Awards. Hlasovat je možné do 15. října a hlasovat může každý až pro dva české projekty a jeden rakouský. Soutěž Adapterra Awards patří mezi adaptační projekty Nadace Partnerství, která pomáhá lidem pečovat o životní prostředí.

***

Kromě revitalizace Baštýnského potoka realizuje Povodí Moravy řadu dalších adaptačních projektů. Mezi nejvýznamnější aktuální revitalizace státního podniku patří například dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Knínického potoka u Brna, revitalizace Trkmanky u Velkých Pavlovic, probíhající revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky či probíhající revitalizace vodohospodářského uzlu u Nedakonic. Významným projektem je napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, díky kterému Povodí Moravy získalo v loňském ročníku Adapterra Awards cenu poroty i Cenu sympatie. „Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

V uplynulých 10 letech Povodí Moravy provedlo několik desítek revitalizací a přírodě blízkých opatření, která podporují retenci vody v krajině, přirozený rozliv vody, migraci vodních živočichů a podporují rozvoj ekosystémů vázaných na vodu. Celková výše realizovaných investic do těchto opatření překračuje více než půl miliardy korun a projekty za další více než půl miliardy Povodí Moravy aktuálně realizuje a připravuje. Tyto projekty státní podnik představil v publikaci POVODÍ MORAVY Přírodě blízké, která je volně ke stažení na webu Povodí Moravy www.pmo.cz.