husqvarna

Projekt napojení odstavených ramen Dyje zvítězil u odborné poroty i veřejnosti

Projekt napojení odstavených ramen Dyje, které Povodí Moravy společně s rakouskými partnery dokončilo v loňském roce na Břeclavsku, zvítězil v environmentální soutěži Adapterra Awards 2020. Projekt, který soutěžil pod názvem Nový prostor pro řeku Dyji, získal cenu sympatie i cenu odborné poroty

Soutěž Adapterra Awards hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit města, domy a krajinu klimatické změně. V letošním roce posuzovala odborná porota 78 projektů, z nichž vybrala nejlepších 21. Projekt Povodí Moravy, s. p. zvítězil v kategorii Volná krajina a navíc si odnesl Cenu sympatie. „Ocenění v soutěži Adapterra Awards 2020 si velice vážím. Náš projekt, v rámci kterého jsme prodloužili cestu Dyji o 900 metrů napojením tří meandrů zpět do koryta řeky, získal hlasy nejen odborné poroty, ale v rámci hlasování ho ocenila i veřejnost. Věřím, že odborníky a veřejnost zajmou i naše další projekty, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná,“ poděkoval porotě i všem hlasujícím generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. V hlasování o nejsympatičtější projekt se pro 21 finalistů sešlo 8 tisíc hlasů. Napojením odstavených ramen na Dyji Povodí Moravy, s. p. zabránilo jejich vysychání, úhynu vodních živočichů a zániku na vodu vázaných ekosystémů. Zároveň došlo ke zpomalení odtoku vody z krajiny. „Každý metr koryta, který řece vrátíme, zvyšuje šanci, že voda zůstane na jižní Moravě, kde ji tolik potřebujeme. Neodteče pryč a zlepší vodní bilanci zdejších lužních lesů. Tyto přírodě blízké projekty je třeba vnímat jako součást komplexu opatření a v dnešní době musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ doplňuje Gargulák. Vedle napojení odstavených ramen Dyje realizuje Povodí Moravy, s. p. řadu dalších adaptačních projektů. Mezi nejvýznamnější aktuální revitalizace státního podniku patří například dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, dokončované revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel a Knínického potoka u Veverských Knínic či probíhající rozsáhlé revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky. Soutěž Adapterra Awards patří mezi adaptační projekty Nadace Partnerství, která pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Všechny inspirativní projekty představuje databáze na www.adapterraawards.cz.