Komatsu potřebu bagr

Povodí Moravy odstraňuje škody po loňské povodni na řece Moravě

Povodí Moravy, s. p. provádí opravu opevnění řeky Moravy v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kostelanech nad Moravou, které poškodila povodeň v říjnu 2020. Oprava břehů lomovým kamenem zamezí narušování břehů, zvětšování nátrží a umožní údržbu vodního toku.

V loňském roce zasáhly řeku Moravu na Uherskohradišťsku povodně, které dosahovaly třetího stupně povodňové aktivity. Tyto povodně způsobily výrazné škody na vodohospodářském majetku, zejména poškození břehových opevnění. V současnosti probíhá odstraňování těchto škod. „Ihned po povodni jsme provedli prohlídky břehů a zjistili jsme nátrže ohrožující stabilitu břehů. Vlivem kolísání hladiny hrozí další narušování a zvětšování nátrží, u kterých by se následná oprava mohla mnohonásobně prodražit. Zvětšování těchto nátrží by dále vedlo k omezování údržby z důvodu neprůjezdnosti techniky a hrozilo by až poškození přilehlé pravobřežní ochranné hráze. Z tohoto důvodu jsme ihned začali připravovat projekty na odstranění těchto povodňových škod,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Práce na odstraňování povodňových škod odstartovaly v září a probíhají na několika úsecích podél řeky Moravy. Opravy poškozených břehů probíhají na třech úsecích na pravém břehu mezi lávkou pro pěší v Uherském Hradišti a mostem přes Moravu v Kostelanech nad Moravou v celkové délce přibližně 4 kilometry a na levém břehu od zaústění Olšavy k mostu přes Moravu v Kostelanech nad Moravou v délce 540 metrů. „Opravy provádíme přírodními materiály s pomocí lomového kamene. Tento přírodě blízký postup jsme zvolili i v navazujících úsecích, které byly opraveny již dříve,“ dodává Gargulák.

Opravy po povodních v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kostelanech nad Moravou budou probíhat postupně až do konce roku 2023 a vyžádají si náklady 35 mil. Kč. Opravy jsou financovány z prostředků Ministerstva zemědělství z dotačního programu Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku.

Říjnová povodeň 2020 zasáhla velkou část povodí Moravy. V polovině října 2020 přecházela přes naše území fronta s vydatným deštěm. V reakci na tyto srážky došlo na vodních tocích ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji k prudkým vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity. Nejvyšší denní úhrny srážek byly naměřeny na Zlínsku (Ludkovice 60 mm, Luhačovice 53 mm). Vzhledem k velkému nasycení půdy v celém povodí Moravy docházelo k rychlým vzestupům hladin vodních toků. Na středním toku Moravy způsobila povodeň škody na vodohospodářském majetku od Napajedel až po Lanžhot v celkové hodnotě 140 mil. Kč.