Komatsu potřebuju Bagr

Zátišský potok se vrátí na mapu Prahy

Do svého původního koryta i na mapu Prahy se po několika desetiletích vrátí spodní tok Zátišského potoka, který zprava přitéká do Vltavy na hranici Hodkoviček a Modřan. Část potoka před jeho ústím do řeky padla v sedmdesátých létech minulého století za oběť průmyslové výstavbě a byla zahloubena do země. Poté, co výrobní areál přestal sloužit svému původnímu účelu a postupně zchátral, se ale otevřela cesta k obnově. Jeho konkrétní podobu navrhl atelier Flera pro společnosti Karlín Group a Horizon Holding, které v sousedství jeho břehů staví novou čtvrť Zahálka. Projekt revitalizace potoka nyní získal stavební povolení.

Celkem se postupně revitalizuje čtvrt kilometru spodní části potoka. První část již byla realizována, nyní se obnoví 140 metrů dlouhý úsek, který bude přístupný veřejnosti. Práce na navrácení této části potoka do původního koryta budou zahájeny ještě před koncem letošního roku a dokončeny budou na jaře 2022. „Od počátku jsme se pro tuto možnost nadchli a udělali jsme vše pro jeho rychlou revitalizaci. Projekt navrhli odborníci z ateliéru krajinné architektury Flera, kteří s námi na celém projektu stavby nové čtvrti Zahálka spolupracují a mají na starosti jeho „zelenou“ část,“ uvedl Jan Ludvík ze společnosti Karlín Group.

Pro potok se vytvoří nové koryto, které se vymaže jílem a zpevní kamenným zásypem. „K břehům vysadíme pobřežní rostliny. Do místa se vrátí biodiverzita, vodní živočichové jako kachny nebo ledňáčci. Voda se bude také pomalu vsakovat do okolních ploch a rostliny budou díky tomu lépe prosperovat. Zlepší se i mikroklima v místě,“ sdělil architekt Tomáš Sklenář z Atelieru Flera. Celkové náklady na revitalizaci dosáhnou 6 milionů korun.

Celkem má Zátišský potok délku přes tři kilometry a zejména ve své střední části je významným krajinným prvkem. V biologicky velmi cenných úsecích Zátišského potoka žije i několik chráněných živočichů. Revitalizace spodní části potoka byla navržena tak, aby ani při velké vodě nehrozily záplavy. „Maximální rozlivy byly spočítané tak, aby potok neopustil nikdy koryto. V případě, že se voda vyleje na blízké golfové hřiště, potok se uzavře a čerpadla budou vodu tlačit zpátky do Vltavy,“ sdělil Tomáš Sklenář.

Zahálka je jedním z největších novodobých rezidenčních projektů v Praze. V první etapě zde vzniklo 240 bytů ve dvou bytových domech. „Prodej jsme letos dokončili, všechny byty mají již své majitele,“ říká Yishay Furman, generální ředitel Horizon holding.  „V dalších etapách, vznikne pod naší taktovkou dalších téměř 600 bytů. Aktuálně je v realizaci druhá fáze projektu s 236 byty, přičemž 180 je již prodáno.“ Spuštění poslední etapy plánuje developer na podzim letošního roku.

I díky práci krajinných architektů je Zahálka jedním z nejosobitějších residenčních počinů posledních let, oceňovaným odbornou i laickou veřejností.  Kvalitní architektura je zasazená do městského parku s desítkami stromů, hřišti a loukami. „V blízkosti břehů obnoveného potoka vytvoříme sezení s možností grilování, což v kombinaci s tekoucí vodou a pobřežní vegetací bude vytvářet velmi příjemné prostředí pro trávení volného času. V okolí zachováme vzrostlé topoly a dosadíme další stromy. Potok bude mít ve spodní části šířku asi 5 metrů, průtok ale bude pozvolný s mělkou vodou bezpečnou i pro dětské hry,“ doplnil Sklenář.

Navracení potoků z podzemí do původních koryt je podle odborníků jednou z cest, jak napomoci k návratu chybějící vody do krajiny. Experti z projektu Živá voda například nedávno spočítali, že pokud by se takto podařilo obnovit všechny „zmizelé“ vodní toky v Česku, podařilo by se v krajině zadržet vodu v objemu deseti Orlických přehrad.