Cime 2 kvartál 2024

V Hrobu mají vlastní tělocvičnu. Generálním dodavatelem byla HSF System

Dvoutisícové město Hrob (okres Teplice, Ústecký kraji) má novou školní tělocvičnu. Žáci místní základní školy ji začali využívat od začátku letošního školního roku. Generálním dodavatelem projektu „Dostavba školní tělocvičny města Hrob“ byla společnost HSF System SK, která je dceřinou společností HSF System.

Novostavba víceúčelové sportovní haly, řešená jako přístavba budovy základní školy na Komenského ulici, se skládá z vlastní tělocvičny a nižšího zázemí. Umístění i velikost stavby se plně podřizuje stávajícímu objektu školy. Budova využívá výškově členitého pozemku a stávajícího pohybu osob. Nová tělocvična vyrostla na ploše 501 m2, celková zastavěná plocha je pak 967,5 m2.

„Součástí generální dodávky byla také výstavba kanalizační a vodovodní přípojky. V rámci venkovního uspořádání jsme upravili plochy před vstupem do objektu včetně vybavení lavičkami a zatravnění stavbou dotčených ploch s náhradní výsadbou stromů,“ uvádí Roman Hlinšťák, vedoucí realizačního střediska společnosti HSF System.

Vlastní tělocvična je konstrukčně železobetonový montovaný skelet. Nosnou konstrukci sendvičového střešního pláště tvoří trapézový plech s akustickými prvky. Skelet je opláštěn ocelovými kazetovými profily vyplněnými minerální vlnou. Fasádní výplně budovy jsou z hliníkových profilů. Pásová okna jsou doplněná o stínící lamelové prvky.

Zázemí tělocvičny má nepravidelný půdorys. Je řešeno jako monolitický stěnový systém s cihelnými vyzdívkami a monolitickou stropní deskou. „Prostory šaten a umýváren mají vnitřní větrací jednotky s rekuperačním výměníkem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Střecha nad sociálním zázemím a vstupními prostory je využita jako střešní terasa, která je částečně osázená zelení,“ doplňuje Tomáš Hess, obchodní ředitel HSF System.

Nová tělocvična slouží zejména žákům základní školy v Hrobu, v odpoledních hodinách je otevřena i široké veřejnosti.