husqvarna

Mezi Opavou a Krnovem po novém obchvatu

V rámci řešení dopravních nedostatků silnice I/57 plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR nový obchvat. Zamýšlená stavba silnice vedoucí kolem obce Skrochovice odvede mimo zástavbu vnitrostátní i mezinárodní tranzitní dopravu, což znamená faktický odklon cca 10 000 automobilů všech velikostí denně.

Novostavba silnice I/57 je v přípravné fázi, nyní se pracuje
na dokumentech k územnímu řízení. Zahájení stavby
zatím vychází na rok 2025 a odhadovaná cena díla dosahuje
částky zhruba 771 milionů Kč bez DPH. Předpokládaná suma peněz počítá mimo jiné s vybudováním hlavní trasy
obchvatu v délce 3 154 metrů, dále vznikne 5 nových mostů
celkové délky 318 metrů a za zmínku stojí i dvě nové křižovatky nebo protihlukové stěny dlouhé 912 metrů.

Obchvat Skrochovic povede přes území bývalé skládky, celkový objem zemních prací se skládá z potřeby výkopů (54 065 m3) a násypů (325 029 m3). Kompletní dokončení stavebního procesu je předpokládáno do dvou let, tím pádem se uvedení do provozu směřuje k roku 2027.