husqvarna

ČSOB slavnostně otevřela první regionální centrálu v Hradci Králové

ČSOB dokončila stavbu první regionální centrály v Hradci Králové. Do nového sídla bankopojišťovací skupiny se nastěhovala přibližně tisícovka zaměstnanců, především pak útvary call centra a zpracovatelského centra, stejně jako byznysové útvary pro korporátní a firemní klientelu, privátní banka a ČSOB Leasing.

Nová hradecká budova (HHQ) plní nejpřísnější ekologické standardy, vyznačuje se mimořádnou ohleduplností k životnímu prostředí. „Naší snahou bylo koncipovat budovu jako nadčasovou, aby efektivně sloužila přinejmenším řadu desítek let bez nutnosti dalších stavebních úprav, nikoli primárně reagující na dočasné trendy. Naším cílem je dosáhnout certifikace LEED Platinum, kterou získala i budova SHQ v Praze, kterou jsme dokončili na jaře 2019,“ řekl při slavnostním otevření John Hollows, generální ředitel skupiny ČSOB.
Nová regionální centrála je maximálně přizpůsobená zaměstnancům a jejich pracovnímu rytmu a nabízí jim nejmodernější prostředí pro flexibilní práci. „Samotný dům byl stavěn pro lidi a zapadá do celkové architektury města. Budova pojme více jak 1000 zaměstnanců. Kromě toho, že každému zaměstnanci poskytuje vhodné pracovní podmínky, tak také funguje jako komunitní místo pro potkávání se, spolupráci a vzájemnou inspiraci. V HHQ mají zaměstnanci k dispozici také několik relaxačních prostor a tělocvičnu. Čerpat energii mohou i na střeše budovy. Na začátku příštího roku se klientům otevře pobočka banky a České pošty,“ říká Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB odpovědná za lidské zdroje, IT a Operations.
Moderní technologie se promítnou také do denního chodu centrály. Příkladem jsou biometrické systémy pro kontrolu vstupů či plynulé řízení osvětlení podle přítomnosti pracovníků a intenzity denního světla. Moderní kancelářské prostory doplnila také jídelna a kavárna, které může využívat i široká veřejnost. „Doufáme, že se nejenom u hradeckých občanů stane budova oblíbeným cílem procházek podél řeky s návštěvou kavárny,“ doplňuje Marcela Suchánková. V budově je k dispozici také školička pro děti již od 2 let. Dále je připraveno zázemí s více než 300 parkovacími místy pro auta a motorky (včetně 10 míst pro elektromobily a dobíjecími stanicemi), se speciálním parkovištěm pro kola (včetně myčky kol) a šatnami. Relaxovat bude možné také na střešní terase, která zároveň slouží k retenci dešťových vod a zlepšování mikroklimatu. Nová hradecká budova se díky použití špičkových technologií stane jednou z nejmodernějších budov v Evropě. „Objekt je vytápěn a chlazen tepelnými čerpadly. Jako zdroj energie slouží 107 energetických vrtů hlubokých až 200 metrů. Objekt není napojen na zdroj jiného energetického média kromě elektrické energie. Budova důsledně využívá přirozených zdrojů tepla a chladu a samozřejmě také teplo získané rekuperací z vnitřních zdrojů, což umožní dosáhnout mimořádně úsporného provozu. Část oken je vybavena elektromotorickým ovládáním, které zároveň umožňuje noční provětrávání budovy dle okamžitých klimatických podmínek a také předpokládaného vývoje teplot v dalších dnech,“ říká Ivo Koukol, ředitel výstavby budov ČSOB. Budova má pět nadzemních podlaží kopírujících okolní terén a dvě podzemní podlaží sloužící jako parkovací, provozní a technické prostory. Budova HHQ je složena ze dvou obdélníků, které jsou posunuty vůči sobě – tím vytvářejí dvě piazetty a nástupní prostor do objektu. „Půdorys objektu je velmi symetrický, a proto bylo zapotřebí napomoci intuitivní orientaci všech, kteří se po budově pohybují. K odlišení směrů v budově se architektům společně s betonáři podařilo přenést vždy na severní stranu železobetonových sloupů v interiéru grafiku, jenž má charakter obrazu geologických vrstev, které byly „vytaženy“ ze země pod budovou,“ uzavírá Ivo Koukol.
Stavba největší mimopražské budovy ČSOB byla na labském nábřeží v lokalitě Aldis zahájena v prosinci 2018 a dokončena po dvou a půl letech. Stavebním dodavatelem vrchní stavby a technologií byla společnost Syner. Na začátku září začalo město v sousedství budovy ČSOB s výstavbou lávky pro pěší, spojující oba břehy Labe, která by měla být dokončena na konci příštího roku.

Nová budova v číslech:
Rozloha budovy: 36 982 m2
Rozloha teras: 3 100 m2
Kapacita: 1050 standardních pracovních míst
Chlazení a vytápění řešeno tepelnými čerpadly se 107 geotermickými vrty v hloubce až 200 metrů
Celkem 9 výtahů (6 osobních, 2 evakuační a 1 nákladní)
1 087 rostlin v interiéru
516 keřů, stromů a rostlin v exteriéru budovy
6 168 m2 lučních a travnatých porostů
345 parkovacích míst pro cyklisty včetně šatních skříněk
314 parkovacích míst pro auta a motorky, z toho 10 míst pro elektromobily

Skupina ČSOB
je vedoucím hráčem na bankovním trhu v České republice. Naše motto „Digitálně a s lidmi“ nejlépe vyjadřuje probíhající investice do inovací a digitalizace, díky nimž neustále zjednodušujeme a zkvalitňujeme obsluhu našich klientů v online prostředí i na pobočkách. Naše služby jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Stavíme na unikátním bankopojišťovacím modelu, který nabízí pod jednou střechou vše pro řešení finančních potřeb – od bankovních služeb pod značkou ČSOB či Poštovní spořitelna přes pojištění od ČSOB Pojišťovny, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a Patria Finance. Své služby poskytujeme všem typům zákazníků – fyzickým osobám, malým a středním podnikům i korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy.
V oblasti bydlení je ČSOB největším poskytovatelem úvěrů v České republice. Díky Hypoteční bance a ČSOB Stavební spořitelně, které jsou částí skupiny ČSOB, jejich celkový objem dosahuje cca 500 miliard korun. Naším cílem je nabídnout klientům veškeré služby spojené s bydlením jednoduše a pod jednou střechou – od úvěrů na bydlení, po hypotéky, stavební spoření a související služby jako je pojištění hypotéky, nemovitosti apod.