Komatsu potřebu bagr

Zvyšující se náklady na stavby ovlivňují některé moravskoslezské investice

Ostrava 25. července (ČTK) - Některá moravskoslezská města už začínají pociťovat dopady zvyšujících se cen stavebních materiálů, které následně prodražují náklady na stavby. Někteří dodavatelé odříkají zakázky nebo se zvýšené náklady snaží zahrnout do takzvaných víceprací. Přestože zástupci měst zatím nehovoří o ohrožení významných investic, situace by se podle nich mohla zhoršovat. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

"Nárůst cen stavebních materiálů se do našich plánů promítnul. Byla ukončena výběrová řízení na realizaci investičních akcí, jejich vítězové však smlouvy odmítají podepsat. Důvodem je zmíněné radikální navýšení cen, které s ohledem na délku výběrového řízení nemohlo být v nabídkové ceně promítnuto. V současné době se zatím jedná o jednu investiční akci, kde byl osloven druhý v pořadí. Máme signály, že takových případů může být více," řekl Petr Havránek z ostravského magistrátu.

Podobnou zkušenost mají i ve Frýdku-Místku. Náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město FM) poukázal na to, že dokončení některých investičních akcí ohrožuje nejen strmý růst cen, ale hlavně nedostatek některých stavebních materiálů. "Zdražení materiálu přirozeně chce zhotovitel přenést na investora, tedy město, ve formě víceprací. Ty můžeme akceptovat pouze do určité výše. Pak už nemáme zákonnou možnost zvýšené náklady uhradit. Následně může být ukončena smlouva o dílo a investor musí pro dokončení díla přistoupit k nové soutěži, která bude uzavřena za vyšší ceny. Celý tento proces přináší řadu problémů. K dokončení již běžících akcí musí vláda či ministerstva navrhnout úpravu příslušných zákonů," uvedl Kajzar. Současná situace podle něj výrazně prodražuje aktuální i budoucí investice a vytváří tím tlak na rozpočet. "Důsledkem bude přehodnocení realizace dalších akcí, i když si to nepřejeme s ohledem na oživení trhu. Zdroje na pokrytí navýšení budeme hledat dlouhodobě hlavně v úsporách, ale největší výdajová položka mzdy se moc ovlivnit nedá. Zadlužovat se rovněž nechceme," řekl Kajzar.

První problémy už zaznamenala také Karviná, kde podle mluvčího magistrátu Lukáše Hudečka vítěz veřejné zakázky nakonec nepodepsal smlouvu. "Omluvil se, že za ceny, které nabídl, to není schopen zrealizovat. Na dalších zakázkách je zřejmé, že ceny stavebních materiálů a i stavebních prací a všech souvisejících řemesel rostou. Rostou také ceny projekční a inženýrské činnosti," připomněl Hudeček.

Podle starosty Krnova na Bruntálsku Tomáše Hradila (Krnovští patrioti) město už před koronavirovou epidemií přepracovalo systém sestavování rozpočtu. "S tím souvisí proces zadávání veřejných zakázek, který umíme lépe načasovat. Díky tomu se nám investice daří soutěžit zpravidla velmi dobře a výhodně. Víme, že situace je na trhu napjatá. Pro nás to není nic nového. V uplynulých letech rostly ceny stavebních prací také raketově. Městům se ale rovněž zvyšovaly příjmy, protože rostla ekonomika země. Epidemie nám s příjmy nepříjemně zahýbala. Řešíme to jako většina měst přiměřeným úvěrem, abychom udrželi vysoké tempo rozvoje města," uvedl Hradil.

Podle mluvčí opavského magistrátu Lady Dobrovolné se město doposud nesetkalo s tím, že by firma kvůli zvyšujícím se nákladům nepodala nabídku. "Řadu zakázek jsme soutěžili ještě před tímto 'trendem' a navíc neuvádíme předpokládanou cenu jako limitní čili doposud jsme kvůli tomuto žádnou zakázku nezrušili, nic se nám kvůli tomu nějak významně nezkomplikovalo. Do budoucna s tím ale samozřejmě musíme počítat a v rozpočtu na příští rok nechat na investice dostatečné rezervy. Zatím se to odráží především v tom, že v minulosti jsme byli zvyklí často soutěžit zakázky za nižší ceny, byly i mnohamilionové úspory na jedné zakázce, ty dnes nejsou. Jsme rádi, že se vejdeme do ceny předpokládané," řekla Dobrovolná.