Komatsu potřebu bagr

Zvýšení daně z nemovitosti pomocí koeficientu využilo letos víc obcí

Praha (ČTK) - Zvýšení daně z nemovitosti pomocí takzvaného místního koeficientu letos využilo víc obcí než loni. Letos si koeficient nestanovilo 5416 obcí, včetně měst a městských částí, loni jich bylo o 67 víc. Žádná obec nevyužila možnost daň z nemovitosti pomocí místního koeficientu snížit, což od letoška zákon nově umožňuje. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla Finanční správa. Výnos daně z nemovitosti je stoprocentním příjmem obcí, loni se na ní vybralo 12,45 miliardy korun.

Obce si mohou stanovit místní koeficient pro všechny nemovité věci na území celé obce, nebo jen pro všechny nemovitosti na území jednotlivé části obce. Do loňského roku mohl být místní koeficient v rozmezí 1,1 až pět s přesností na jedno desetinné místo. Vládní konsolidační balíček platný od letošního roku umožnil obcím sazbu daně i snižovat tím, že nastaví místní koeficient v rozmezí 0,5 až 0,9. Pokud žádný koeficient nestanoví, počítá se jeho hodnota jako jedna.

Možnost snížení sazby daně pomocí místního koeficientu se obcím otevřela v souvislosti s tím, že se základní koeficient daně z nemovitosti platný celostátně zvýšil o 80 procent. V dalších letech by se sazba daně měla také upravovat pomocí inflačního koeficientu.

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem.

Loni se na dani z nemovitosti vybralo 12,45 miliardy korun, proti roku 2022 se výběr zvýšil o 33 milionů korun, vyplývá z údajů ministerstva financí. Letošní zvýšení základního koeficientu daně povede k většímu inkasu, obcím se ale úměrně sníží příjmy, které mají z daní z příjmu fyzických a právnických osob a z daně z přidané hodnoty.

Konečným termínem pro podání daně z nemovitých věcí je 31. leden. Termín zaplacení daně z nemovitých věcí nebo první splátky končí 31. května. Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny. Změna místního koeficientu není důvodem k podání přiznání, správce daně to sám zohlední při výpočtu daně.

Letos se povinnost podat přiznání dotkne asi 100.000 lidí navíc kvůli legislativním změnám. Týkat se to bude například některých majitelů garáží, kteří je tak mají zapsané v katastru, ale za tímto účelem je nevyužívali. Kompletní přehled změn a toho, koho se povinnost podat přiznání bude týkat, zveřejnila Finanční správa v závěru loňského roku.

Daň z nemovitosti je splatná do konce května, v případě jejího rozdělení je druhá splátka do konce listopadu. Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 korun.

Místní koeficienty v obcích 2024

Obce včetně městských částí (místní koeficient na celou obec)Obce bez městských částí (místní koeficient na celou obec)
Hodnota koeficientuPočet obcíRozdíl proti roku 2023Hodnota koeficientuPočet obcíRozdíl proti roku 2023
1,1601,160
1,2741,274
1,3501,350
1,4531,453
1,541151,54116
1,6221,622
1,8111,811
1,9101,910
2,0694182,062018
2,2312,231
2,3202,320
2,51762,5176
2,7212,721
2,8312,831
3,0138123,013812
3,5413,541
4,02024,0202
4,5114,511
5,02305,0230
žádný5416-67žádný5348-67

Počet parcel, na které byl stanoven místní koeficient

Hodnota koeficientuPočet parcelPočet obcí, které stanovily místní koeficient výčtem parcel
1,32252108 obcí - z toho 49 obcí stanovilo místní koeficient i na celou obec a 1 obec na celé katastrální území
1,71102
1,811647
2,04704
2,2468
2,51672
3,04994
3,5730
4,07656
4,539
5,010143

Počet katastrálních území, na kterých byl stanoven místní koeficient

Hodnota koeficientuPočet katastrálních územíPočet obcí, které stanovily místní koeficient pro katastrální území
1,1114 obcí - z toho 3 obce stanovily místní koeficient i na celou obec
1,51
2,015
2,315
2,52
2,91
3,06
5,011

Zdroj: Finanční správa