Cime 1 kvartál 2024

Zmírňují se pravidla pro obce k nakládání s pozemky od státu

Praha (ČTK) - Ode dneška se zmírňují pravidla pro nakládání se zemědělskými pozemky, které od státu bezplatně získaly nebo získají obce a kraje. Změna, kterou přinesla novela zákona o Státním pozemkovém úřadu, má podle tvůrců předlohy zjednodušit rozvoj obcí a omezit byrokracii. Například na polovinu zkracuje dobu, po kterou obce a kraje musejí dodržovat podmínky zejména pro využívání těchto pozemků podle převodních smluv.

Obce a kraje mohou získat od úřadu například pozemky, které se nacházejí v zastavěném či zastavitelném území a které jsou určeny pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejnou zeleň. Podmínky dosud musely samosprávy dodržovat deset let od data převodu, nejméně do konce října 2029, což pozemkový úřad pravidelně kontroluje. Pokud podmínky porušily, musely pozemek vrátit nebo dát peněžitou náhradu. Desetiletou lhůtu novela zkracuje na pět let, a to i zpětně. V případě starších převodů tedy s účinností předlohy zcela zanikne.

Obce a kraje navíc podle předlohy podmínky převodu neporuší ani v případě změny svých územních plánů. Postačilo by také, aby účel, pro který pozemek získaly, byl jeho hlavním využitím.

"Primární snahou je snížení možných překážek, které by brzdily rozvoj obcí a krajů," napsali předkladatelé navrhovaných změn v důvodové zprávě. Poukázali na to, že nynějším trendem v územním plánování je přechod od ploch s jediným účelem možného využití k jejich vícefunkčnímu využití, což lépe vyhovuje životu obyvatel. "Dalším nezanedbatelným přínosem navrhované úpravy je snížení administrativní zátěže Státního pozemkového úřadu při provádění pravidelných ročních kontrol," uvedli autoři ve zdůvodnění novely.