husqvarna

Zlínský kraj chce dát 30 mil.Kč na další úsek mezinárodní cyklostezky Bevlava

Zlín 11. dubna (ČTK) - Zlínský kraj chce spolufinancovat další úsek mezinárodní cyklostezky Bečva – Vlára – Váh. Jde o úsek mezi obcemi Lužná a Valašské Příkazy, uvedl v dnešní tiskové zprávě Zlínského kraje hejtman Radim Holiš (ANO).

Název mezinárodní cyklostezky Bevlava vychází ze jmen řek Bečvy, Vláhy a Váhu, jejichž povodí chce v budoucnu propojit. Měla by měřit asi 50 kilometrů. Postupně ji buduje volné sdružení obcí Hornolidečska, Valašského Klobucka a slovenských obcí. Loni v září byl slavnostně otevřen desetikilometrový severní úsek cyklostezky od Ústí po Lužnou na Vsetínsku. Byla již dokončena jižní část Bevlavy, 27 kilometrů dlouhý úsek z Valašských Klobouk přes Brumov-Bylnici na Zlínsku a Vlárský průsmyk do Nemšové na Slovensku. Pouze v úseku od obce Svatý Štěpán po státní hranici je nutné projet zhruba čtyři kilometry po silnici.

O přeshraniční spolupráci v dopravě, cestovním ruchu či spolupráci zdravotnických záchranných služeb jednali minulý týden v Trenčíně zástupci Zlínského a Trenčínského kraje. Jedním z projektů, který by chtěly oba kraje podpořit, je například výstavba přibližně 80 kilometrů dlouhého okruhu cyklostezek. "Částkou 30 milionů korun přislíbila Rada Zlínského kraje spolufinancovat stavbu dalšího úseku cyklostezky Bečva – Vlára – Váh, konkrétně úseku mezi obcemi Lužná a Valašské Příkazy. Její trasa se tím prodlouží o více než jedenáct kilometrů. Cyklostezka po svém dokončení propojí Zlínský kraj se slovenským regionem Pováží," uvedl Holiš.

Stavba by měla začít ještě letos. "Předseda Sdružení obcí Hornolidečska se na nás obrátil s žádostí o dotaci ve výši 30 milionů korun. Důvodem jsou neustále se zvyšující náklady na realizaci cyklostezky a také to, že velký podíl nákladů je nepodpořitelný z dotačních zdrojů. Žádost jsme projednali s kolegy na Radě Zlínského kraje a chceme ji podpořit z rozpočtu na příští rok. Kromě toho má Sdružení obcí Hornolidečska podánu žádost do krajského programu na podporu obnovy venkova ve výši 21,6 milionu korun. O přidělení této dotace budeme rozhodovat začátkem května," uvedl Holiš.

Náklady na danou etapu cyklostezky jsou 270 milionů korun, loni se podařilo získat 183,5 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. "S ohledem na nárůst cen, který nikdo nepředpokládal, zůstává i přesto na obcích obrovská zátěž. Děkuji proto Zlínskému kraji za přislíbenou finanční pomoc, bez které bychom stavbu cyklostezky nemohli vůbec realizovat," uvedl předseda Sdružení obcí Hornolidečska a starosta Valašské Polanky Josef Daněk.

Zástupci Zlínského a Trenčínského kraje jednali také o dopravě, v úseku Horní Lideč – Púchov by chtěli obnovit regionální spojení po železnici. Vlaky na této trase přestaly jezdit v roce 2019. Probírala se také spolupráce záchranářů v situacích, kdy česká záchranná služba je blíže případu, který se stal na druhé straně hranice. "Někdy hrají roli minuty a poskytnutí rychlé první pomoci je pro život rozhodující. Jsem velmi rád, že se tato zásadní věc posunula a že si obě strany dokázaly specifikovat podmínky, za kterých bude spolupráce zdravotníků možná. Smlouva je připravena a čeká na souhlas ministerstev obou států," dodal Holiš.