Cime 2 kvartál 2024

Zlín vybuduje v lokalitě Boněcko louky, dominantou bude mokřad

Zlín 11. listopadu (ČTK) - Město Zlín chce vybudovat v lokalitě Boněcko louky. Dříve intenzivně zemědělsky využívaná plocha pro pěstování kukuřice se změní v květnaté louky doplněné skupinami stromů a keřů, které jsou nutné pro zachování životního prostoru zejména pro hmyz a bezobratlé, sdělil ČTK v tiskové zprávě mluvčí radnice Tomáš Melzer.

"Založením Přírodních luk Boněcko dojde k vytvoření nejen ekosystému pro růst různých druhů rostlin a pro život mnoho druhů hmyzu, ale také prostoru ke krátkodobé rekreaci obyvatel. Louky o celkové výměře 2,40 hektaru budou zelenou protiváhou zastavěnému prostředí Bartošovy čtvrti. Termín dokončení je v srpnu 2022," uvedl náměstek primátora Bedřich Landsfeld (STAN).

Louky budou v prostoru mezi řekou Dřevnicí, železniční tratí a protipovodňovou hrází před Bartošovou čtvrtí. Území je součástí údolní nivy řeky Dřevnice. Dominantou plochy bude mokřad. Průměrná hloubka vody v něm bude 30 centimetrů a zdrojem vody bude řeka Dřevnice.

"Zahájení první etapy výstavby proběhne v listopadu výsadbou stromů, poté navážou zemní práce výkopem mokřadu. Druhá etapa bude zahájena v dubnu roku 2022 vybudováním štěrkových trávníků, které vytvoří propojovací pěšiny mezi cyklostezkou, protipovodňovou hrází a mokřadem. Dále budou vysazeny keřové skupiny, vysety trvalé květnaté louky a osazen drobný mobiliář," uvedl mluvčí.