husqvarna

Zhruba 100.000 lidí bude muset v lednu podat přiznání k dani z nemovitosti

Praha (ČTK) - Zhruba 100.000 daňových poplatníků bude muset do konce ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitosti kvůli změnám, které zavádí vládní konsolidační balíček. Dnes na to upozornila Finanční správa. Povinnost se bude týkat stavebních pozemků, některých garáží nebo místností v obytném domě pronajímaných turistům. Naopak změny koeficientů daně z nemovitosti, které konsolidační balíček také přináší, Finanční správa sama zohlední při vyměření daně a přiznání kvůli nim není nutné podávat.

"Pokud jde o změny sazeb či místních koeficientů obcí, finanční úřady samy stanoví novou výši daně, kterou na konci dubna či v průběhu května sdělí poplatníkovi. Stejně tak při stanovení daně zohledníme řadu dalších změn, které novela přinesla. Přesto zhruba 100.000 poplatníků bude muset podat do konce ledna daňové přiznání. Zpozornět by měli zejména majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí, a nikoliv podle skutečného účelu používání," uvedla v tiskové zprávě generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

U garáží se povinnost podat daňové přiznání bude týkat těch, které jsou jako garáž zapsány v katastru nemovitostí, ale majitelé je jako garáž nevyužívali a dosud je uváděli jako příslušenství k domu nebo jako ostatní zdanitelnou stavbu. Přiznání budou muset podat také majitelé pozemků, kteří získali stavební povolení nebo už na pozemku staví. Nově se přitom nebude zohledňovat, zda už na pozemku stojí nějaká jiná stavba.

Nově bude také povinnost podat přiznání a zaplatit vyšší daň, pokud je v obytném domě místnost používaná k pronájmu turistům a zároveň se těmto turistům poskytují dodatečné služby, jako například snídaně, úklid či převlékání lůžkovin. Daňové přiznání bude také muset podat uživatel nemovitosti, s výjimkou obytných nemovitostí, u níž není v katastru zapsán vlastník. Povinnost podat daňové přiznání se bude nově týkat také zpevněných ploch pozemků, jako jsou plochy pro parkování traktorů na orné půdě.

"Jsme si vědomi komplikovaných pravidel pro stanovení této daně, kterou každoročně platí přes 4,2 milionu lidí a firem, i rozsahu více než 40 změn, jež přináší novela zákona. Proto letos významně posílíme informační servis pro občany," uvedla Hornochová. V lednu podle ní budou v úředních hodinách finančních úřadů k dispozici konzultační telefonické linky, kde lidem poradí specialisté. Ve druhé polovině ledna také pracovníci finančních úřadů vyjedou do obcí, kde byly úřady zrušeny, a pomohou lidem s vyplněním přiznání na místě.

Základní koeficient daně z nemovitosti se od ledna na základě konsolidačního balíčku zvýší na 1,8násobek. Kromě toho obce mohou jako každý rok upravit své místní koeficienty. Nově mohou obce využít koeficient i v rozmezí 0,5 až jedna, mohou tedy svým rozhodnutím výslednou daň snížit. Výnos daně z nemovitosti jde výhradně obcím.