Cime 3 kvartal 2024

Ženy se stávají hnací silou, která mění tvář investování do nemovitostí. Crowdfunding nepochybně umožní více ženám využívat svůj podíl na lukrativních trzích po celém světě

Ženy investující do nemovitostí čelí mnoha výzvám. Prvním problémem je, že v tomto odvětví není dostatek žen, což vede k nedostatku ženských vzorů. Další, druhou výzvou je, že ženy jsou často odrazovány od investování do nemovitostí, protože si myslí, že to není nic pro ně a měly by se zaměřit na jiná odvětví. A konečně třetí výzvou je, že ženy nevědí, jak investovat nebo do čeho investovat, což vede k tomu, že dělají chyby a přicházejí o peníze.

Naštěstí lídři v oboru, jako jsou Barbara Corcoran, Lubna Olayan a Debra Cafaro, poskytují tolik potřebnou inspiraci pro ostatní ženy v oboru a zasévají semínka pro další generace. Tajemství úspěchu na realitním trhu nezávisí na vašem pohlaví, ale na tom, zda znáte a dokážete využít ve svůj prospěch své silné stránky. Vzhledem k tomu, že investuje více žen než kdykoli předtím, je nyní čas zamyslet se nad osvědčenými postupy pro ženy, jak posílit jejich pozici v realitním průmyslu.

Důvěra je nejdůležitější

Ženy si obvykle méně věří ve svých znalostech a dovednostech v oblasti investování. Často se lze setkat i s názory, že tato oblast patří převážně mužům. Ženy se tedy mají tendenci stranit, a proto mít v důsledku menší znalosti nebo být méně kvalifikované. Problém je v tom, že informací je všude plno (možná až příliš mnoho), ale ženy mohou ustrnout, když je čas jednat. Pochybují o sobě a ptají se, jaké kroky podniknout dál.  Může být děsivé vydat se na tuto cestu sama bez jistoty, že se rozhodují správně.

„Zaměřte svou pozornost na daný problém a proveďte průzkum. Zeptejte se sami sebe: Jaký typ investora jsem? Bude vaše strategie všechno nebo nic? Pokud teprve začínáte, může být nejlepší začít v menším měřítku. Při začátcích je důležité se spíše seznámit s procesy než očekávat, že budete hned vydělávat velké peníze. Uživatel BrikkAppu například může přes aplikaci do nemovitosti přímo investovat, a to již od 500 Kč. Jde tedy o částky, které by váš rozpočet, v nejhorším případě, neměly nijak zásadně ohrozit a tím tedy odpadá i počáteční strach s investováním začít,“ radí Večerková z investiční platformy BrikkApp, https://www.brikkapp.com/.

Nejprve se musíte naučit, jak investování funguje a jaký vliv mají poplatky a směna měn na vaši ziskovost. Když porovnáte různé investiční scénáře, můžete si možnosti rozdělit do kategorií podle rizika a potenciálního výnosu. Například crowdfunding představuje mnohem méně rizikovou investiční možnost a umožňuje investorům začít s malým rozpočtem. Tento typ investice může být lepší volbou pro začátečníky právě kvůli možným mikroinvesticím, které jsou zajištěné nemovitostmi, pro je riziko, že přijdete o všechny peníze podstatně nižší.

Vzdělávání zabere nějaký čas, je to však naprostý základ

Ženy mají obvykle problém najít si čas na učení se o investování. Proto pro ženy, které se chtějí seznámit s investováním do nemovitostí, ale nemají čas nebo chuť vlastnit fyzické nemovitosti, jsou oblíbenou možností nemovitostní investiční fondy – neboli REIT. Jedná se o společnosti, které vlastní nemovitosti generující příjmy (např. nákupní centra, hotely, kanceláře atd.) a nabízejí pravidelné výplaty dividend. 

Důležité je ovšem zmínit, že ačkoliv neustálé vzdělávání zabere nějaký čas, je to naprostý základ pro každého investora. Lidé často přichází o své úspory především z nevědomosti, unáhleného jednání nebo na základě nerelevantních informací. Nikdy není pozdě začít se v tomto odvětví vzdělávat, ale rozhodně není dobré něco uspěchat a bez dostatečných znalostí začít investovat nebo své peníze svěřit lidem, kteří se tváří jako odborníci v daném oboru.

Najděte si své vzory nebo mentory

Muži dlouhou dobu těžili z téměř exkluzivního přístupu do světa nemovitostí a investování. Ženy mezitím postrádaly vzory a možná ani nepovažovaly investování za pro ně vhodnou možnost. Přesto jsou diskuse a komunita zásadní pro učení se a objevování informací o investování na realitním trhu. Pokud jsou ženy z těchto sítí vynechány, zaostávají v možnostech, které se jim nabízejí. Vytvářením kontaktů z řad dalších investorek ať už se jedná o osobní ranní networking u kávy, propojení prostřednictvím sociálních médií nebo vyhledávání online skupin, se ženy mohou sjednotit ve vzájemné podpoře jako mentorky a vrstevnice.

„Úspěch v realitním průmyslu vychází z předávání zkušeností, samostudia a zprostředkovávání potřebných zdrojů. Ať už je investování vaší prací na plný úvazek, nebo koníčkem na částečný úvazek, ženy v realitách mohou široce posílit svou přítomnost v oboru tím, že se spojí a budou sdílet zdroje a znalosti,“ říká Večerková z realitní investiční platformy BrikkApp.

Trh s nemovitostmi se již stává přístupnějším ženám. Pro představu, svobodné ženy v současnosti tvoří již poměrně velký segment kupujících bydlení. Není pochyb o tom, že nepoměr v počtu investujících mužů a žen stále existuje. Ovšem důvody, které bránily účasti žen na investicích mizí a rozdíly mezi pohlavími se zmenšují díky aktivismu 21. století a technologickému rozvoji. Díky tomu, že se rozdíly ve mzdách stále zmenšují a že se zvyšuje povědomí o potřebě žen investovat do budoucnosti, věříme, že poptávka po nemovitostech bude jen pokračovat. Zejména crowdfunding nepochybně umožní více ženám využívat svůj podíl na lukrativních trzích po celém světě.