husqvarna

Zeměměřičský úřad zřejmě bude dávat státní mapy bezplatně jako otevřená data

Praha 25. ledna (ČTK) - Zeměměřičský úřad, který spravuje státní mapy a databázové údaje, zřejmě bude tyto informace poskytovat bezplatně jako otevřená data. Omezený přístup k nim bude pouze kvůli ochraně kritické infrastruktury podle krizového zákona. Změnu přinese vládní novela zeměměřičského zákona, který dnes schválila Sněmovna. Předloha, kterou dostanou k posouzení senátoři, uzákoní také vytvoření profesní České komory zeměměřičů. Komora má udělovat autorizace pro ověřování stavebních plánů nebo státních map.

Zeměměřičská komora má podle schváleného pozměňovacího návrhu zemědělského výboru udělovat autorizaci pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu katastru nemovitostí, zejména geometrického plánu nebo dokumentace o vytyčení hranice pozemku, činností využívaných ve výstavbě a pro státní mapy. Udělovat bude oprávnění "autorizovaný zeměměřický inženýr".

Autorizaci získají podle návrhu zeměměřiči nejméně s pětiletou praxí po složení zkoušky, komora by je zapsala do rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů. Komoru se sídlem v Praze povede podle předlohy představenstvo volené jejím sněmem, bude mít dozorčí a autorizační radu. Za disciplinární provinění by mohla komora uložit mimo jiné pokutu do výše 50.000 korun nebo odebrat autorizaci.

Ustavení komory iniciovala Asociace podnikatelů v geomatice s podporou České komory architektů, Ředitelství silnic a dálnic ČR či Správy železnic. Vznik nové profesní organizace podpořilo ministerstvo pro místní rozvoj.

Vládní novela předpokládá to, že nově budou poskytovat geografická data úřadu všechny orgány veřejné moci a naopak k nim budou mít všechny tyto instituce přístup zdarma. "Cílem je vytvořit předpoklady pro další rozvoj geograficky orientovaných informačních systémů veřejné správy," uvádí zdůvodnění.

Zeměměřičský úřad má podle důvodové zprávy přijít přibližně o pět milionů korun ročně. Náhradu stát očekává v přínosech, které by měl mít například zdaněním činností soukromníků, u kterých se využití geoprostorových informací kladně projeví na jejich příjmech. Náklady se sníží i tím, že úřad nebude muset tyto údaje spravovat zvlášť pro jiné úřady.

Vládní novela je téměř totožná s předlohou, kterou v září 2020 připravil kabinet Andreje Babiše (ANO). Sněmovna ale tuto úpravu v minulém volebním období nestihla projednat.