Komatsu potřebuju bagr

Zeměměřičský úřad bude vydávat otevřená data, změnu posoudí vláda

Praha 21. února (ČTK) - Zeměměřičský úřad bude poskytovat databázové údaje nebo státní mapy bezplatně jako otevřená data. Omezený přístup k nim bude pouze kvůli ochraně kritické infrastruktury podle krizového zákona. Změnu zavádí novela zeměměřičského zákona, kterou ve středu projedná kabinet premiéra Petra Fialy (ODS). Novela také navrhuje, aby výsledky zeměměřičských činností, které udělají katastrální úřady, neověřovali soukromí zeměměřičtí inženýři, ale samy katastrální úřady.

Novela je téměř totožná s novelou, kterou projednal a schválil kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) v září 2020. Návrh zákona byl postoupen Poslanecké sněmovně, která jej však v minulém volebním období nestihla projednat. Podle platného znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění, které je veřejně dostupné, se novela liší pouze ve vymezení informačního systému digitální mapy veřejné správy.

Fialova vláda v novele odkazuje na ustavení ze stavebního zákona od bývalé vlády. Podle změn, které tento paragraf zavedl, již vlastník technické infrastruktury nemůže na žadateli požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů. Jako otevřená data budou data poskytována bezplatně.

Zeměměřičský úřad má podle údajů v důvodové zprávě přijít o přibližně pět milionů korun ročně. To se má vykompenzovat přínosy, které by měl stát mít například zdaněním činností soukromníků, u kterých se využití geoprostorových informací pozitivně projeví na jejich příjmech. Náklady se sníží i tím, že úřad nebude muset tyto údaje spravovat zvlášť pro jiné úřady.

Nově budou muset poskytovat geografická data úřadu všechny orgány veřejné moci a naopak k nim budou mít všechny tyto instituce přístup zdarma. "Od navrhovaného řešení se očekává, že odstraní překážky a vytvoří předpoklady a pro další rozvoj geograficky orientovaných informačních systémů veřejné správy," dodává důvodová zpráva.