Zeměměřičský úřad bude vydávat otevřená data, schválila to vláda

Praha 23. února (ČTK) - Zeměměřičský úřad bude poskytovat databázové údaje nebo státní mapy bezplatně jako otevřená data. Omezený přístup k nim bude pouze kvůli ochraně kritické infrastruktury podle krizového zákona. Změnu zavádí novela zeměměřičského zákona, kterou dnes schválila vláda. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Novela také navrhuje, aby výsledky zeměměřičských činností, které udělají katastrální úřady, neověřovali soukromí zeměměřičtí inženýři, ale samy katastrální úřady. Normu ještě musí projednat Parlament a podepsat prezident.

Novela je téměř totožná s novelou, kterou projednal a schválil kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) v září 2020. Návrh zákona byl postoupen Poslanecké sněmovně, která jej však v minulém volebním období nestihla projednat. Podle platného znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění, které je veřejně dostupné, se novela liší pouze ve vymezení informačního systému digitální mapy veřejné správy.

Vláda Petra Fialy (ODS) v novele odkazuje na ustavení ze stavebního zákona od bývalé vlády. Podle změn, které tento paragraf zavedl, již vlastník technické infrastruktury nemůže na žadateli požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů. Jako otevřená data budou data poskytována bezplatně.

Zeměměřičský úřad má podle údajů v důvodové zprávě přijít o přibližně pět milionů korun ročně. To se má vykompenzovat přínosy, které by měl stát mít například zdaněním činností soukromníků, u kterých se využití geoprostorových informací pozitivně projeví na jejich příjmech. Náklady se sníží i tím, že úřad nebude muset tyto údaje spravovat zvlášť pro jiné úřady.

Nově budou muset podle návrhu poskytovat geografická data úřadu všechny orgány veřejné moci a naopak k nim budou mít všechny tyto instituce přístup zdarma. "Od navrhovaného řešení se očekává, že odstraní překážky a vytvoří předpoklady a pro další rozvoj geograficky orientovaných informačních systémů veřejné správy," dodává důvodová zpráva.