Cime 2 kvartál 2024

Železniční most přes Labe v Pardubicích stavební firma posunula o 18 metrů

Pardubice 10. listopadu (ČTK) - Práce na rekonstrukci a zdvoukolejnění trati z Pardubic do Stéblové pokračovaly přesouváním starého železničního mostu přes Labe. Specialisté ho posunuli pomocí hydraulických lisů o 18 metrů směrem na východ. Tam bude sloužit jako provizorní most. Uvolnil tak místo pro stavbu nového přemostění řeky. Novinářům to dnes řekli zástupci stavební firmy a investora.

"Most o hmotnosti přibližně 450 tun jsme nadzvedli o osm centimetrů. Rychlost posunu je přibližně 20 centimetrů za půl minuty. Reálně se dá udělat 1,5 metru za hodinu se všemi synchronizacemi," řekl oblastní manažer společnosti Skanska Michal Hrutkai. Práce na posouvání mostu začaly minulý týden.

Provoz na provizorním mostě začne v prosinci. Původní čtyřpolový most z roku 1966 o délce téměř 162 metrů je už nevyhovující, je totiž jednokolejný a výrazně omezuje propustnost tratě. "Most nám léta tvořil úzké hrdlo v příjezdu do Pardubic, protože jezdíme do Chrudimi úvratově, musely se zapřahat vlaky, aby se propustnost zvýšila," řekl náměstek pro investice ze Správy železnic Radomil Novák.

Stavba nového dvoukolejného obloukového mostu potrvá asi rok půl. Montovat se bude v příštím roce na břehu a později bude po výstavbě nových opěr a pilířů vysunut nad řeku a zprovozněn. Nový most bude ocelový, třípolový. Výhodou bude vyšší rychlost projíždějících vlaků, nižší hlučnost a také to, že díky absenci středového pilíře nebude zasahovat do plavební dráhy.

Rekonstrukce trati z Pardubic do Stéblové stavební firma zahájila na začátku letošního května. "Nyní pracujeme zejména v železniční stanici Pardubice-Rosice nad Labem, kde budujeme nové nástupiště číslo 1, podchod pro cestující a zajišťujeme napojení stanice na provizorní přeložku po přesunutém starém mostě. Ve směru na Pardubice a Chrudim tak cestující zatím musejí použít náhradní autobusovou dopravu," řekl projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner.

Sedm a půl kilometru dlouhý úsek za 2,6 miliardy korun dokončí sdružení Skanska a Elektrizace železnic v prosinci 2023. Ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem vzniknou nová nástupiště, přístup na ně bude novým podchodem napojeným na městský podchod.

Na zastávce Pardubice-Semtín budou vybudována dvě nová vnější nástupiště, současný přechod přes koleje nahradí podchod. Na nové zastávce Stéblová obec budou zřízena nástupiště přístupná od železničního přejezdu.

"Bude tam větší komfort a bezpečnost pro cestující. Na nástupištích budou elektronické cedule, bude fungovat rozhlas. Lidé nebudou přecházet po kolejích," řekl ČTK Novák ze SŽ. Úsek mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem již dvě koleje má. Úsek z Opatovic nad Labem do Hradce Králové SŽ připravuje.