husqvarna

Zelený vodík jako řešení přebytků energie? Češi zkoumají jeho uplatnění v dopravě

Společnost Greenbuddies, jeden z velkých tuzemských hráčů na poli instalace fotovoltaických elektráren, v současné době v zahraničí začíná pracovat na počáteční fázi vývoje projektů, které se zabývají výrobou vodíku z energetických přebytků. Na projektu v Nizozemsku spolupracuje s partnery z dopravního sektoru, kde zkoumá možnosti uplatnění vyprodukovaného plynu v rámci dopravní sítě. Tato metoda výroby vodíku představuje způsob, jak lze řešit problémy s přetížením distribuční sítě.

„Jedná se o jeden z inovativních přístupů, jak efektivně řešit energetické přebytky a s tím spojené problémy s přetížením sítě, jejíž kapacita si do budoucna, s ohledem na výrazný nárůst elektrifikace naší společnosti, žádá navýšení,“ komentuje situaci na energetickém trhu spolumajitel Greenbuddies, Aleš Spáčil. „To ale vyžaduje čas, a proto vývojáři solárních a větrných elektráren stále častěji posuzují inovativní formy výroby elektřiny. Jednou z možností je, vedle instalace rozsáhlých bateriových úložišť, právě výroba vodíku přímo na místě,“ pokračuje Spáčil. Vodík bývá označován jako palivo budoucnosti a jeho využití je diskutováno zejména v souvislosti s alternativními pohony vozidel.

Greenbuddies na jednom z projektů, které se zabývají přeměnou přebytečného výkonu na vodík, usilovně pracují v Nizozemsku v obci Zevenaar. Zde spolupracují s partnery z dopravního sektoru, aby prozkoumali finanční a technickou proveditelnost instalace elektrolyzérů na konkrétních plánovaných místech. Tyto lokality jsou situovány podél hlavních dopravních tras, kde je vysoký potenciál pro přímou spotřebu vodíku v odvětví dopravy.

"Malé zařízení tohoto typu může vytvořit podmínky pro větší, ekonomicky účinnější zařízení v dohledné budoucnosti," uvádí ke zvažovaným instalacím elektrolyzérů v Nizozemsku Aleš Spáčil. Dle jeho slov ale takovéto projekty přinášejí do procesu vývoje celou řadu výzev, kdy například nelze získat standardní projektové financování za stejných podmínek jako u solárního zařízení. Instalace elektrolyzéru a jeho provoz pak představuje i vyšší nároky na kapitálové výdaje. „Aby byla zajištěna návratnost investice, vyžaduje elektrolyzér kontinuální provoz. Solární zařízení ale vyrábí energii pouze za denního světla, takže je zapotřebí vyrovnávací baterie nebo připojení k externí síti, aby byla zajištěna stálá výroba vodíku,“ upřesňuje Spáčil.

Navzdory všem výzvám jsou Greenbuddies hrdí na to, že se mohou podílet na zkoumání této problematiky prostřednictvím rozvoje vlastních projektů v celé Evropě. „Budoucnost vodíku jako paliva je nejistá, ale jsou to pro nás cenné zkušenosti,“ uzavírá Spáčil.