Mercedes

ZČU Plzeň bude spolupracovat na vizi budoucnosti železniční dopravy

Plzeň (ČTK) - Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni bude spolupracovat na vytváření vize budoucnosti železniční dopravy v tříletém mezinárodním projektu PODS4RAIL. Stala se součástí evropského konsorcia vedeného německou firmou Siemens Mobility GmbH. Úkolem prestižních evropských univerzit a podniků je vymyslet co nejvýhodnější propojení železniční a ostatních druhů dopravy a pomoci dopravcům i životnímu prostředí. Do projektu, podpořeného z programu Horizon Europe, se zapojí také studenti a studentky, řekla dnes ČTK mluvčí ZČU Šárka Stará.

Vodní, silniční a železniční doprava dnes podle tvůrců projektu spolupracují málo a neefektivně. "Je preferována rychlá, tzv. door-to-door nákladní i osobní silniční přeprava, která však extrémně zatěžuje životní prostředí," řekla mluvčí. Proto se hledají cesty, jak vše zefektivnit a snížit emise například propojením železniční, silniční a dalších forem přepravy.

"Výzkum a vývoj v oblasti silničních a zejména kolejových vozidel jsou spjaty s naší fakultou prakticky od jejího založení a spolupráce s předními výrobci je dlouhodobá. Vazba fakulty strojní a společností Siemens Mobility, DLR (Německé středisko pro letectví a kosmonautiku) a dalších bude jistě motivací pro uchazeče o studium na naší univerzitě," řekl děkan fakulty strojní Vladimír Duchek.

Za projektem PODS4RAIL stojí evropské konsorcium německých firem Siemens Mobility, DLR a EURNEX, švédské Trafikverket, nizozemské ProRail B.V., francouzské firmy RAILENIUM, rakouské modley industrial design a španělské Universidad Politecnica de Madrid, francouzské University Gustave Eiffel, nizozemské TU Delft a právě česká ZČU. Při navrhování koncepce dopravních modulů, která bude efektivnější, levnější a ekologičtější, se kromě silniční a železniční přepravy počítá s využitím dalších způsobů, například s lanovými drahami, řekla Stará.

V Plzni bude projekt řešit tým pod vedením Jiřího Hofmana a Romana Čermáka z katedry konstruování strojů. Jeho hlavním přínosem mají být myšlenky a koncepce vyvíjené v Hofmanově projektu ComplexTrans, což je návrh kombinované dopravy osob a zboží v meziměstském a městském provozu, který by díky upraveným silničním a železničním prostředkům spojil oba druhy dopravy, odstranil jejich nedostatky a přinesl nové možnosti.

Výsledky projektu budou publikovány v odborných časopisech a na významných konferencích a veletrzích, jako jsou InnoTrans v Berlíně 2024 a 2026, Transport Arena 2024 v Dublinu a další. V plánu je také demonstrace pro laickou veřejnost. Druhá fáze realizace projektu počítá se zapojením mladých výzkumníků nebo studujících doktorandů, kteří by měli pracovat na detailech mechanické konstrukce.