Cime 2 kvartál 2024

Zákon o podpoře bydlení by mohl obcím pomoci s tzv. obchodníky s chudobou

Ústí nad Labem 30. listopadu (ČTK) - Připravovaný zákon o podpoře bydlení by mohl obcím pomoci v boji s tzv. obchodníky s chudobou. Lidé, kteří v bytech spekulantů bydlí, by se mohli stěhovat do bytů v systému garantovaného bydlení. Šlo by o byty soukromníků a obcí, za jejichž stav a také za nájemníky by se zaručil prostředník. Novinářům to dnes řekl spoluautor připravované normy a ředitel Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák, který přijel do Ústí nad Labem zákon projednat se zástupci krajů. Odhaduje, že zákon bude hotový koncem příštího roku. Vláda by ho pak podle něj měla projednávat v roce 2024.

Tzv. obchodníci s chudobou vydělávají na sociálně slabých, kteří dostávají od státu doplatky na bydlení. Majitelé stěhují do svých bytů chudé, požadují vysoké nájemné, které sociálně slabí platí z dávek od státu.

"Dnešek je takový začátek podrobné diskuze s kraji, protože chceme, aby zákon reagoval na místní specifika. Hodně jsme řešili témata cenových map. Propojení zákona s redukcí obchodu s chudobou, ale také s investicemi do bytového fondu, výkupů a podobně," uvedl Lesák. Zákon podle něj cílí na deset procent nejohroženějších lidí. Podle náměstkyně ministra práce Zuzany Freitas Lopesové je v republice dohromady víc než milion obyvatel, kteří jsou buď v bytové nouzi, jsou ohroženi bytovou nouzí nebo platí za bydlení nadměrné náklady. Zákon pak má preventivně pomáhat i ohroženým lidem, kteří kvůli neschopnosti platit vysoké účty za energie přicházejí o bydlení.

Jedním z pilířů zákona je podle Lesáka systém garantovaného bydlení. Majitelé či obce by poskytli do systému byt, což může být v současné době riskantní třeba kvůli obavám z poničení majetku. Podle Lesáka to má vyřešit prostředník, který bude za byt ručit. Obce pak dostanou vícenáklady na provoz sociálního bydlení. "Pokud by se systém postupně povedlo zavést, tak by mohlo dojít k výraznému omezení obchodu s chudobou. V podstatě by se ti lidé mohli dostat do garantovaného bydlení, a tím pádem do daleko menšího rizika, že spousta lidí skončí na ulici. Společně s asistencí by mohly zmizet výtržnosti," řekl k tomu náměstek hejtmana pro sociální věci Jiří Kulhánek (ODS). Obce v Ústeckém kraji by do budoucna mohly využít připravované dotační tituly a úvěrové programy na odkup bytů spekulantů.

Dalším pilířem je vznik kontaktních míst pro bydlení. "Každý, kdo se cítí ohrožen v oblasti bydlení, tak bude mít pracoviště na větších obcích, kam se může obrátit," popsal Lesák. Uvedl, že na pobočkách se budou lidé moct informovat o volných obecních bytech. Pracoviště pomohou také s vyřízením dávek a podobně. Zákon počítá i s asistencí bydlení - půjde o intenzivní sociální práci s nájemníky, aby si byt udrželi, nerušili sousedy a byt neničili.