Cime 2 kvartál 2024

Zahrádkáři z rušené kolonie v Olomouci podali správní žalobu a rozklad

Olomouc 14. října (ČTK) - Lidé ze zahrádkářské kolonie na Nových Sadech v Olomouci, která bude muset ustoupit chystané stavbě protipovodňových opatření v okolí řeky Moravy, podali u soudu správní žalobu. Nesouhlasí totiž s verdiktem olomouckého hejtmanství, které v létě zamítlo jejich odvolání proti stavebnímu povolení na protipovodňovou ochranu. ČTK to dnes řekl zahrádkář Rostislav Inderka. Odvolání připravil na jaře společně s několika desítkami dalších zahrádkářů.

"Kvůli rozhodnutí krajského úřadu jsme podali správní žalobu a žádost o odkladný účinek. Podali jsem také rozklad na ministerstvo pro místní rozvoj," uvedl Inderka. Zahrádkáři v odvolání zaslaném na jaře hejtmanství navrhovali, aby rozhodnutí magistrátu o stavebním povolení bylo zrušeno a věc vrácena zpět k novému projednání.

Zahrádkáři, kterým na Nových Sadech město pronajímá pozemky v záplavové zóně, s projektem protipovodňových opatření dlouhodobě nesouhlasí. Připravili proto vlastní projekt úprav na protějším břehu řeky Moravy, díky kterému by podle nich osada mohla být zachována. Zahrádkáři tvrdí, že jejich varianta zajistí protipovodňovou ochranu i příhodnější podmínky pro živočichy.

Hejtmanství ale odvolání zamítlo. Úředníci upozornili na to, že území na pravém břehu řeky Moravy nikdy nebylo vymezeno jako plocha pro zahrádkářskou osadu a od roku 1998 je určeno pro stavbu biokoridoru a protipovodňových opatření. "Tato skutečnost byla všem nájemcům zahrádek vždy veřejně dostupná nahlédnutím do územního plánu. Nicméně pozemky, které v této lokalitě vlastní město Olomouc, byly do doby realizace protipovodňových opatření poskytnuty nájemcům na dobu určitou pro účely provozování zahrádkářské činnosti," uvedli.

Magistrátem schválený projekt Povodí Moravy se týká záplavového území v okolí řeky Moravy na Nových Sadech. Počítá se zvýšením nynější hráze u čistírny odpadních vod, revitalizací pravého břehu řeky Moravy v délce 1171 metrů, napojením odstavného ramene řeky Moravy, opatřeními na odlehčovacích stokách a dešťové kanalizaci i s přeložkou kanalizace. Úpravy pravého břehu řeky Moravy pak zahrnují vybudování vedlejších koryt, která budou stále zaplavena, úpravu terénu i výsadbu nových dřevin. Stavba naváže na už dokončené protipovodňové úpravy od mostu na Velkomoravské ulici po železniční most na Nových sadech.

Zahrádkářská kolonie Morava na pozemcích u čistírny odpadních vod na Nových Sadech vznikla počátkem 80. let. "Zahrádky můžeme využívat do poloviny listopadu. Zatím tam nekončíme. Akorát jsme neporyli na zimu " uvedl Inderka. Město zahrádkářům původně slíbilo novou zahrádkářskou osadu Andělská na jiném místě. Olomoucké zastupitelstvo ale v červnu nerozhodlo o osudu tohoto projektu.