husqvarna

Zahájení majetkoprávní přípravy stavby obchvatu Šternberka

Příprava stavby silnice I/46 (obchvatu Šternberka) pokročila do důležité fáze. Poslední červencový den proběhlo setkání mezi zástupci ŘSD ČR a Šternberka. Pan ředitel Správy Olomouc (Ing. Martin Smolka) usedl po boku představitelů města (Ing. Stanislav Orság, Bc. Jiří Kraus, Leo Czabe) a během jednání bylo oznámeno zahájení majetkoprávního vypořádání (odkupy pozemků, pronájmy parcel, věcná břemena atd.).

Majetkoprávní etapu přípravy obchvatu doprovodí dvě jednání určené osloveným majitelům pozemků dotčených stavbou. Debaty s občany jsou plánovány na 6. září a 19. září 2023 v odpoledních hodinách přímo ve Šternberku (čas a místo upřesníme).

Pan ředitel olomoucké Správy během schůzky předal zástupcům města novou vizualizaci, která interaktivně zobrazuje detailní podobu budoucího obchvatu nejen majitelům pozemků. Video je volně dostupné na adrese: https://youtu.be/AsIfbF-dW2o. V případě nefunkčního odkazu je nutné přes Youtube vyhledat „I/46 Šternberk – obchvat“.

Informační leták stavby: https://apdos.roadmedia.cz/Upload/Stavby/329/infoletak_s46-sternberk-obchvat.pdf?t=2023-07-31%2019:00:33.705.

Další zajímavé informace najdete také na krajském Twitteru ŘSD ČR: https://twitter.com/RSD_Olomoucky,

https://twitter.com/RSD_MSlezsky (kliknout nebo adresy zkopírovat do adresního řádku).