Cime 3 kvartal 2024

Začne rekonstrukce železniční stanice ve Vsetíně za tři miliardy Kč

Vsetín 25. října (ČTK) - Správa železnic vybrala zhotovitele, který ve třech letech zrekonstruuje železniční stanici ve Vsetíně. Stavbu s celkovými náklady téměř tři miliardy korun provede sdružení tvořené společnostmi OHL ŽS, Strabag Rail a AŽD, informovala dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Nyní stavbaři převezmou staveniště, stavební práce by mohly začít v řádu týdnů, řekla dnes ČTK Friebová. Do roku 2023 bude podle ní cestujícím sloužit stávající budova, i když v omezenějším režimu. V roce 2023 budou cestující přemístěni do nově vzniklého přestupního terminálu.

Nynější nevyhovující úrovňová nástupiště v oblouku nahradí nová, která budou mít nástupní hranu v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí a bezbariérový přístup. "K odbavení cestujících poslouží společný terminál pro železniční a autobusovou dopravu," uvedla mluvčí.

Ve stanici Vsetín je nyní osm úrovňových oboustranných nástupišť tvořených panely. Nově je navrženo jedno vnější nástupiště s délkou 350 metrů a proměnnou šířkou. Vznikne také ostrovní nástupiště o stejné délce, na které se cestující dostanou novým podchodem. Bezbariérový přístup zajistí výtahy. "Změní se nejen samotné kolejiště stanice, ale také napojení na trať do Velkých Karlovic. Z důvodu zásadní změny celkového kolejového řešení ve stanici Vsetín bude stávající výpravní budova nahrazena novým dopravním terminálem. Ten bude sloužit pro potřeby cestujících vlakové i autobusové dopravy a pro zajištění provozního zázemí železniční stanice," uvedla mluvčí.

Terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, které bude propojené s podchodem. "Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny. V nejvyšším podlaží nad pokladnami vznikne zázemí pro zaměstnance včetně šaten. V suterénu objektu pak budou umístěny technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory," uvedla mluvčí.

Ve spolupráci s městem je v plánu výstavba parkovacího domu. Přibudou také dva podchody. "Jeden povede nejen na nová nástupiště, ale současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači. Druhý nahradí stávající přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny, které budou zrušeny," uvedla mluvčí.

Náklady stavby jsou 2,6 miliardy korun bez DPH. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy, navržená míra podpory EU je 84,3 procenta ze způsobilých nákladů, uvedla mluvčí. Dotace může činit maximálně 1,756 miliardy korun. "Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury," uvedla mluvčí.