husqvarna

Z dotací EU jde na kyberbezpečnost či chodníky přes 4,4 miliardy korun

Praha 20. října (ČTK) - Více než 4,4 miliardy korun se rozdělí z evropských peněz na podporu elektronizace veřejné správy či na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který je spravován ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), je ve výzvách na eGovernment a kybernetickou bezpečnost určeno v období 2021 až 2027 více než 2,6 miliardy korun. Na výstavbu a rekonstrukci komunikací pro cyklisty a pěší v kritických místech je pak připraveno přes 1,8 miliardy korun. MMR to sdělilo ČTK.

V oblasti veřejné správy mají evropské dotace přispět k rozšíření, urychlení a k propojení jednotlivých složek veřejné správy a k efektivnímu předávání dat uvnitř veřejné správy. "Stále říkám, že už bylo dost stání nesmyslných front na přepážkách úřadů. Digitalizace státní správy je nutná. Žadatelé si můžou vybudovat například portál obce napojeného na Portál občana," řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Na elektronizaci veřejné správky jsou určeny osmá až jedenáctá výzva, přičemž v osmé je přes 371 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), v deváté přes 902 milionů korun, v desáté 245 milionů korun a v 11. výzvě je částka přes miliardu korun. Desátá výzva podporuje eGovernment a kybernetickou bezpečnost a zbylé oblast eGovernmentu.

Výzvy na výstavbu a rekonstrukci komunikací pro cyklisty a pěší mají směřovat do míst, kde dochází k častým nehodám. Často v blízkosti silnic a místních komunikací s hustou dopravou. "Největšímu nebezpečí v dopravě stále čelí chodci a cyklisté," uvedl Bartoš. Ze 40. výzvy se rozdělí 1,1 miliardy korun a v 41. výzvě je připravená částka ve výši 695 milionů korun.

V oblasti eGovernmentu patří mezi žadatele mimo jiné organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace nebo, státní podniky, kraje či obce. U Infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu jsou finance určeny rovněž pro kraje i obce, ale třeba i pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.