Komatsu potřebu bagr

Wienerberger sází na udržitelné produkty. Hlavním cílem je omezování produkce CO2 a recyklace stavebních materiálů

Snižování emisí ve výrobě, cirkulární ekonomika, úcta k přírodě, energetická soběstačnost nebo diverzita a podpora žen ve stavebnictví. To jsou jen některá z témat, ke kterým se v rámci Udržitelného programu pro rok 2023 skupina Wienerberger zavázala v oblasti udržitelného rozvoje a sociální odpovědnosti, uvádí zpráva o společnosti Wienerberger. 

„Výroba stavebních materiálů patří mezi energeticky náročná odvětví a naše činnost má neoddiskutovatelný vliv na životní prostředí. Proto je naší dlouhodobou strategií naplnit cíle Green dealu. Hlavním cílem, který jako skupina máme, je být klimaticky neutrální nejpozději do roku 2050. Naše krátkodobé cíle, kterých plánujeme na této cestě dosáhnout, jsou transparentně zveřejněny v Programu udržitelnosti na rok 2023. Aktivity z hlediska environmentálních a sociálních dopadů jsou úzce provázané s naší firemní strategií a jejich důležitost se bude v dalších letech ještě zvyšovat. Věříme totiž, že byznys je možné dělat zodpovědně, udržitelně a eticky, říká Kamil Jeřábek, generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger CZ.

V Programu udržitelnosti 2023 se společnost zavazuje v oblasti životního prostředí ke snížení produkce emisí CO2 o 15 % oproti roku 2020. Za hlavní pilíře pro snižování emisí společnost považuje zvyšování výrobní a energetické účinnosti, dematerializaci výrobků a systémových řešení, dekarbonizaci surovin a přechod na klimaticky neutrální nebo nízkoemisní zdroje energie, ukazuje Zpráva o udržitelnosti společnosti Wienerberger 2022.  V souvislosti s touto iniciativou se společnost stala součástí Aliance pro bezemisní budoucnost, stejně jako ČEZ, Komerční banka a další velké společnosti.

Přírodní, zdravé a s dlouhou životností. To jsou vlastnosti stavebních materiálů od značky Wienerberger. Udržitelnost svých stavebních materiálů se nadále společnost snaží podporovat inovativními projekty v oblasti cirkulární ekonomiky. „Od roku 2023 jsme se zavázali, že 100 % nově vyvinutých produktů bude recyklovatelných nebo znovupoužitelných. Tímto způsobem zajišťujeme dlouhodobou dostupnost surovin. Současně neustále zvyšujeme podíl sekundárních nebo recyklovaných surovin použitých při výrobě,” doplňuje Kamil Jeřábek ve zprávě.

Nejen snižování emisí a cirkularitu má společnost Wienerberger v DNA. Ochrana a zachování životního prostředí jsou pevně zakotveny v poslání společnosti. Proto společnost v místech výroby podporuje také biologickou rozmanitost.

V rámci společenské odpovědnosti vnímá Wienerberger starost o všechny zaměstnance jako svou prioritu. Dbá na rozmanitost a rovné příležitosti.Společnost Wienerberger se snaží být nejen dobrým hospodářem, ale také dobrým sousedem. Proto podporuje komunity v okolí výrobních závodů a dlouhodobě také podporuje výstavbu sociálních projektů určených pro znevýhodněné skupiny obyvatel.

Výběr informací ze Zprávy o udržitelnosti společnosti Wienerberger za rok 2022

Spotřeba energií ve výrobním procesu

Největší část energetické spotřeby v rámci výroby tvoří zemní plyn, menší část elektrická energie. Strategickým a dlouhodobým cílem je závislost na plynu snižovat.

Fotovoltaické elektrárny ve výrobních provozech

Zvýšení energetické soběstačnosti je pro společnost obrovskou výzvou. Proto pracuje na instalaci fotovoltaických panelů na střechy vybraných výrobních závodů. Tyto fotovoltaické elektrárny pokryjí zhruba 15-20 % spotřeby závodů a pomohou dosáhnout dlouhodobých cílů v oblasti dekarbonizace.

Zachytávání uhlíku do půdy

Potenciál ve snižování uhlíkové stopy výrobních procesů společnost Wienerberger vidí také v možnosti zachytávání uhlíku zpět do půdy. Společnost vlastní v ČR přes 460 hektarů zemědělské půdy, a protože se opírá o fakt, že živá a zdravá půda dokáže vázat uhlík z ovzduší a ukládat jej, motivujeme pachtýře, aby na zemědělské půdě hospodařili v rámci zásad regenerativního zemědělství.

Dekarbonizace výrobních procesů v ČR

Iniciativa pro omezování produkce emisí z výroby zahrnuje zejména změnu výrobních směsí pro produkty a dematerializaci v rámci výrobního procesu.

Leadax – fólie na ploché střechy vyrobená z druhotných surovin

Leadax Roov je jediná membrána na ploché střechy na světě, která se vyrábí z plastového odpadu a kterou lze po skončení její životnosti recyklovat. Nejenže pomáhá šetřit zdroje, ale má také výrazně menší emisní stopu CO2 než běžná řešení plochých střech. Leadax Roov je od poloviny roku 2022 k dostání v Nizozemsku a v roce 2023 společnost Wienerberger tento výrobek rozšíří na další evropské trhy.

Diverzita a podpora žen v oboru stavebnictví

Zvyšování podílu žen v celé společnosti i v samotné výrobě je dlouhodobým strategickým cílem společnosti. Snažíme se také zlepšovat informovanost o technických pozicích a odbourávat bariéry a předsudky, které mohou ženy o práci ve výrobě mít a mohou jim bránit v tom se o práci na výrobních pozicích ucházet.