Mercedes

Wavin pomáhá s rozvodem vody na Maledivách

Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, se podílela na unikátním projektu vodovodního mostu Male-Hulhumale, který umožňuje dodávky vody pro všechny obyvatele hlavního města Malediv Male. Společně s mostem spojujícím dva maledivské ostrovy je vedeno i 6 km dlouhé vodovodní potrubí. Všechny ostrovy Malediv budou na vodovodní síť napojeny do roku 2023.

Maledivy jsou ostrovní zemí, která se skládá z více než tisíce nízko položených ostrovů. Přibližně třetina všech obyvatel žije na hlavním ostrově Male. Dostupnost sladké vody je na ostrovech velmi omezená, většina obyvatelstva je zásobována odsolenou vodou a některé venkovské oblasti využívají vodu dešťovou.  Vážným problémem pro vodohospodářský sektor na Maledivách je degradace vody v důsledku vysoké salinity nebo znečištěné vody.

Vybudování vodovodní a kanalizační infrastruktury na ostrovech, jako jsou Maledivy, je spojeno s mnoha problémy. Z důvodu měkké půdy a korozivního prostředí nepřipadá v úvahu použití kovových trubek nebo betonových šachet. Spolupracujeme proto již mnoho let se společností Wavin, která nás podporuje při instalaci plastových trubek a plastových šachet na Maledivách. Díky odborným znalostem společnosti Wavin a jejímu širokému sortimentu výrobků jsme byli schopni pomoci maledivské vládě s poskytováním bezpečných vodovodních a kanalizačních služeb, které jsou udržitelné, cenově dostupné a šetrné k životnímu prostředí,“ říká Ibramhim Akram, asistent manažera pro rozvoj obchodu ve společnosti MWSC (Male’ Water and Sewerage CompanyVodárny a kanalizace ostrova Male).

Asi největší problém s dodávkami vody mělo v rámci Malediv hlavní město Male. Aby sem bylo možné přivést dostatek pitné vody, bylo potřeba spojit Male se sousedním ostrovem Hulhumale, kde je dostatek půdy pro vybudování skladovacích prostor, přečerpávacích stanic a zázemí celé infrastruktury. Za tímto účelem byl vybudován vodovodní most Male – Hulhumale, v němž byly použity PE trubky a tvarovky velkého průměru.

Maledivská vláda si stanovila ambiciózní cíl napojit většinu obydlených ostrovů na vodovodní síť do roku 2023. Díky týmové spolupráci jsou společnosti MWSC a Wavin vhodnými dodavateli pro úspěšnou realizaci tohoto cíle.

Velkým rizikem pro blahobyt lidí na celém světě je nedostatek čistých a bezpečných vodních zdrojů. Je to naléhavý problém a jeden z důsledků změny klimatu, jehož jsme svědky již dnes. Společnost Wavin neustále vyvíjí inovativní řešení, která tyto účinky zmírňují. Přispíváme k tomu budováním zdravého a udržitelného životního prostředí a vytvářením měst připravených na budoucnost“, dodává Barbara Kotulánová, Marketing Manager CZ&SK.

O společnosti Wavin

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Více informací naleznete na www.wavin.cz.