Komatsu potřebu bagr

Vzniká nová česká Asociace provozovatelů PCO u HZS (Hasičského záchranného sboru ČR)

  • Členové nové asociace mají desítky let zkušeností s připojením elektrické požární signalizace (EPS) na pult centralizované ochrany (PCO)
  • Asociace byla založena za účelem zvyšování standardů požární bezpečnosti
  • Ve spolupráci s orgány státní správy chce asociace zajistit optimální administrativní a legislativní prostředí pro toto odvětví

Praha, 16. března 2022 – Přední české společnosti působící v oblasti elektrické požární signalizace (EPS)a zařízení dálkového přenosu (ZDP) založily novou Asociaci provozovatelů PCO u HZS (APPH), jejímž hlavním cílem bude prosazovat zvyšování standardů připojení elektrické požární signalizace k PCO a zkvalitňovat přenos informací prostřednictvím zařízení dálkového přenosu i provozu PCO u HZS. Asociace chce úzce spolupracovat se státní správou na podpoře technologického rozvoje potřebného k zajištění bezpečnosti obyvatel celé naší země.

Zakládajícími členy asociace jsou společnosti M connections, SPH Elektro, ASTOR-KOMPLEX a AEC NOVÁK, které dlouhodobě spolupracují na kultivaci celého odvětví. Hlavním motivátorem pro vytvoření formálního profesního sdružení byly množící se podezřelé praktiky provázející proces výběru poskytovatelů ZDP.

Asociace bude proto usilovat o přímou spolupráci s vládou a společnými silami zajistit, aby požární bezpečnost byla považována za prioritu. Stejně tak se zasadí o vytvoření vhodného administrativního a legislativního rámce pro zajištění bezpečnosti lidí v celé České republice.

Mikuláš Melena, předseda Asociace provozovatelů PCO u HZS, k tomu uvedl: „Naše členské společnosti dlouhodobě spolupracují na rozvoji technologií a spolehlivosti systémů

zařízení dálkového přenosu, včetně všech jeho aspektů a požární signalizace. Pravidelně sdílíme pracovní zkušenosti a osvědčené postupy. I proto pevně věříme, že dokážeme svými odbornými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi přispět k odborné diskusi s veřejnými institucemi. Máme totiž společný cíl: Zajistit na celém území ČR ty nejvyšší standardy požární bezpečnosti.“

Pro více informací navštivte www.pco-hzs.cz