Komatsu potřebu bagr

Kotlíkové dotace se vztahují i na radiátory

V České republice je zhruba 400 000 kotlů tzv. nízké emisní třídy, které již od roku 2022 podle platného Zákona o ochraně ovzduší nebude možné v domácnostech provozovat. V současné době se otevírají krajské výzvy k finanční podpoře z Operačního programu Životního prostředí na výměnu zastaralého zdroje tepla fyzickým osobám za nový, tzv. kotlíkové dotace. Kotlíkové dotace se účastní všechny kraje a předpokládá se, že o ně bude velký zájem. „Co se týče finančních prostředků, v rámci dotací je možné získat až 127,5 tisíce korun na nový kotel, ale i celou otopnou soustavu včetně uznatelných nákladů,“ sdělila Kateřina Knihová ze společnosti Korado. V pátek 15. ledna bude zahájen příjem žádostí o podporu ve Středočeském kraji. Následovat pak bude dalších 12 krajů. V tuto chvíli se jedná o první výzvu ze třech, ve které budou rozděleny 3 miliardy korun podle velikosti krajů. Nejvíce financí tak obdrží právě kraj Středočeský a Moravskoslezský. „Případné navýšení prostředků v kraji ve druhé výzvě bude možné, když jiný kraj nevyčerpá nebo nerozdělí celou částku,“ uvedla Lenka Brandtová, mluvčí Státního fondu životního prostředí.

 

Jihočeský kraj, možno žádat od  18. ledna        

Rozdělí se 100  mil. korun

Vysočina, možno žádat od 18. ledna

Rozdělí se 238,8  mil. korun

Jihomoravský, možno žádat od 18..ledna 

Rozdělí se 135,6  mil. korun

Plzeňský kraj, možno žádat od 20. ledna         

Rozdělí se 231  mil. korun

Zlínský kraj, možno žádat od 25. ledna        

Rozdělí se 160,5 mil. korun

Liberecký kraj, možno žádat od 25. ledna 

Rozdělí se 140,4  mil. korun

Pardubický kraj, možno žádat od 27. ledna 

Rozdělí se 178  mil. korun

Karlovarský kraj, možno žádat od  ledna 

Rozdělí se 67,2 mil. korun

Praha, možno žádat během 1. čtvrtletí 2016

Rozdělí se 20  mil. korun

Ústecký kraj, možno žádat od konce ledna 

Rozdělí se 156,3  mil. korun

Moravskoslezský kraj, možno žádat od 1. února 

Rozdělí se 469,2  mil. korun

Olomoucký kraj, možno od 22. února

Rozdělí se 172,2 mil. korun

* tyto částky budou rozděleny v průběhu dvou let

Do roku 2020 je připraveno celkem 9 miliard korun z fondů EU na výměnu až 100 000 starých kotlů. Podle podmínek Ministerstva životního prostředí ČR by mělo jít buď o nový kotel na tuhá paliva, plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo. Přispívat ale kraje budou i na tzv. mikro-energetická opatření. K výměnám kotlů bude možné instalovat solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé vody. Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí. Oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají pětiprocentní výhodu. „Cílem dotačního programu je přispět ke zlepšení ovzduší a modernějším způsobem vytápění snížit i energetickou náročnost rodinných domů,“ doplnila Kateřina Knihová a dodává: „v praxi to bude vypadat tak, že žadatel musí zdokumentovat starý kotel a vybrat si nový ze závazného seznamu vedeného SFŽP, namontovat jej pak může pouze topenář či firma, která má profesionální kvalifikaci. V případě výměny starých radiátorů je možné zvolit otopné těleso Radik, které je upravené pro rychlou náhradu článkových litinových nebo ocelových radiátorů. Uznatelnými náklady jsou související stavební práce, projektová dokumentace a doklady o úhradě“. Proplácení dotace bude probíhat zpětně na základě předložení všech podkladů tzn. občané, kteří si zažádají, dostanou zhruba do čtyř měsíců vyrozumění, zda jim budou finance poskytnuty, či ne. Úspěšní žadatelé mají třičtvrtě roku na výměnu starého kotle za nový včetně všech dokladů. Finanční prostředky pak žadatelé obdrží na účet do třiceti dnů od podpisu smlouvy o dotaci.