Cime 2 kvartál 2024

Výstavba přeložky silnice Běloves - Velké Poříčí by mohla začít v roce 2024

Náchod (ČTK) - Výstavba přeložky silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí na Náchodsku za odhadovaných 550 až 600 milionů korun by mohla začít v první polovině roku 2024 a hotovo by mělo být do konce roku 2026. Archeologický průzkum v trase nové silnice, která odvede dopravu z Malého Poříčí, městské části Náchoda, by měl začít letos v červenci. ČTK to dnes řekl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Královéhradecký kraj je investorem. Nová silnice o délce 3,65 kilometru se ve směru z Náchoda napojí na silniční síť na okraji městské části Běloves a poté opět před Velkým Poříčím, které spadá pod Hronov.

"Probíhá výběrové řízení na zhotovitele záchranného archeologického výzkumu, zemních prací a kácení. Zahájení těchto prací předpokládáme v červenci. Práce budou probíhat zejména v lokalitách, kde se předpokládají nálezy a kde by měl zhotovitel zahájit práce v roce 2024, aby tyto plochy byly již prozkoumány a nezdržovaly tak vlastní výstavbu přeložky," řekl Lechmann.

Co se týče výstavby samotné, dokončují se přípravy a podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací přeložky. "Probíhá také majetkoprávní vypořádání s některými vlastníky. Probíhá aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby, koordinace s chystanou stavbou obchvatu Náchoda, tedy silnicí I/33 a dalšími akcemi stavbou dotčených vlastníků," uvedl Lechmann.

Výběrové řízení na dodavatele stavby přeložky se podle něj předpokládá ve třetím čtvrtletí letošního roku. "Vlastní zahájení prací by mělo být zhruba v první polovině roku 2024 a dokončení do konce roku 2026," řekl ČTK Lechmann.

Napojení na silnici I/33 bude v Bělovsi na křižovatce u hypermarketu Albert, kde bude křižovatka nahrazena za kruhovou a stavba bude končit ve Velkém Poříčí napojením na silnici II/303, v místech u autobazaru.

"Bude se jednat o silnici druhé třídy v parametrech silnice první třídy, stejné jako obchvat České Skalice. Součástí přeložky bude okružní křižovatka v Bělovsi, dvě stykové křižovatky ve Velkém Poříčí, přeložky a úpravy sítí a stavba dotčených místních komunikací, cyklostezek a chodníků," uvedl Lechmann.

Součástí stavby nové silnice bude kromě přeložek inženýrských sítí, protihlukových stěn či rekultivací stavbou dotčených ploch také výstavba dvou mostů přes Metuji s délkou přemostění okolo 80 metrů, menšího mostu v trase a nadchodu pro pěší ve Velkém Poříčí. "Součástí stavby bude také výstavba tří opěrných zdí, přeložek dotčených vodovodů, kanalizací, výstavba silničních kanalizací, úprava a přeložky stávajících vodotečí, protipovodňových valů, meliorací," uvedl Lechmann.

Stavba přeložky by mohla začít ve stejném roce jako dlouho připravovaná stavba obchvatu Náchoda za více než na tři miliardy korun. Obchvat dlouhý 6,5 kilometru, který mimo město svede tranzitní dopravu ze silnice I/33 mezi Hradcem Králové a hraničním přechodem do Polska, by se měl napojit na silnici u hranic s Polskem, ve stejné lokalitě, kde bude začínat přeložka silnice II/303. "Je možné, že obě stavby proběhnou současně. Pro zprovoznění přeložky silnice II/303, ale dokončení obchvatu Náchoda není podmínkou," dodal Lechmann.

Vlastní stavba obchvatu by mohla začít na konci roku 2024 a trvat tři roky, uvedla nedávno náchodská radnice.