Komatsu potřebuju Bagr

Výstava přiblíží návrhy studentů na protipovodňové úpravy v Olomouci

Olomouc (ČTK) - Možnou podobu chystaných protipovodňových úprav krajiny podél řeky Moravy v severní části Olomouce přiblíží návštěvníkům výstava prací studentů Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, která začne ve středu v zrcadlovém sále olomouckého magistrátu. Vytvořením ideové podoby v pořadí už třetí etapy protipovodňových opatření i detailnějším řešením jejich dílčích částí se brněnští studenti zabývali pod vedením architekta Jana Mléčky a krajinářské architektky Ivy Novotné. Expozice nazvaná Dotyky Moravy bude k vidění do 24. března. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Radka Štědrá.

Řeka Morava má podle autorů projektu pro město Olomouc velký význam, takže je nutné vytvářet harmonické prostředí zohledňující ochranu města a současně i okolní přírodu. Například v městské části Lazce, kterou řeka Morava protéká, studenti vytvořili kaskádu přírodních říčních pláží. V sousední městské části Černovír pak navrhli vybudovat amfiteátr, který by sloužil k odpočinku. "Koncepce návrhů studentů brněnské architektury je založená především na zpřístupnění řeky obyvatelům Olomouce, vytvoření pobytových míst a propojení místních částí," uvedla Štědrá.

Část výstavy studentských prací je nazvaná Futurama a ukazuje spolupráci s Univerzitou Palackého například ve výzkumu progresivních technologii zemědělského pěstování, které zahrnují mj. kombinování zemědělského využití půdy spolu s fotovoltaickou elektrárnou, pěstování rostlin na vodě při zužitkování stávajících vodních ploch či intenzivní způsoby vertikálního zemědělství za využití hydroponických či aeroponických principů.

Projekt studentů brněnské architektury se stane podkladem pro veřejnou debatu nad zadáním architektonicko - krajinářské soutěže na třetí etapu protipovodňových opatření, kterou město vyhlásí. "Naším cílem je obnovení městotvorných funkcí řeky Moravy tak, aby kolem ní vznikla poříční zóna, která jako zelená páteř města nabídne veřejnosti prostor pro pohybové aktivity a rekreaci v přírodním prostředí. Součástí těchto protipovodňových úprav bude i revitalizace řeky přírodě blízkým způsobem," uvedl primátorův náměstek Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Připravovaná třetí etapa protipovodňových opatření naváže na loni dokončené úpravy řeky Moravy v centru Olomouce. Od mostu na ulici Komenského pokračuje na sever proti proudu řeky Moravy a Trusovického potoka až do Černovíra. Protipovodňové úpravy krajiny v severní části Olomouce budou ukončeny příčnou ochrannou hrází mezi Černovírem a Řepčínem.