husqvarna

Vysoké Mýto se má zbavit tranzitní dopravy v roce 2026, Litomyšl o rok později

Litomyšl (Svitavsko) 9. ledna (ČTK) - Vysoké Mýto by se mělo zbavit tranzitní dopravy v roce 2026. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce podle svých aktualizovaných podkladů do pěti let postavit úseky D35 Ostrov - Vysoké Mýto a Vysoké Mýto - Džbánov. Ty by měly z města většinu projíždějících aut odvést. Litomyšl se dočká "svých" úseků dálnice o rok později. Do konce letošního roku by se měl otevřít úsek dálnice D35 Časy - Ostrov, který navazuje na část Opatovice - Časy zprovozněnou vloni v prosinci.

Část dálnice z Ostrova do Vysokého Mýta je dlouhá sedm kilometrů. Nejsložitější stavbou bude tunel vrchem Homole, který bude mít pro každý směr jízdy jednu tunelovou troubu. Severní má délku 525 metrů, jižní 570 metrů. Součástí úseku je také pět mostů. Zahájení stavby je plánované na příští rok, cena se odhaduje na 3,48 miliardy korun bez DPH.

Úsek D35 Vysoké Mýto - Džbánov by se mě začít stavět v roce 2023. Na téměř šesti kilometrech silnice budou dvě mimoúrovňové křižovatky, 11 mostů a nadjezdů. Součástí je i několik přeložek silnic. Náklady ŘSD předpokládá ve výši 2,2 miliardy korun bez DPH.

O rok později než Vysoké Mýto by měla přestat projíždět tranzitní doprava Litomyšlí. ŘSD chce v roce 2027 dokončit úseky dálnice D35 Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov, které de facto vytvoří obchvat města. Už o rok dříve by měl být hotový navazující úsek směrem na Moravu Janov – Opatovec.

Úsek Džbánov – Litomyšl by se měl začít stavět v roce 2023 . Bude měřit 7589 metrů, jeho součástí bude sedm mostů, další dva povedou přes dálnici. V projektu je 5263 metrů protihlukových stěn. Územní rozhodnutí nabylo právní moci 23. března 2021, dokumentace pro stavební povolení byla odevzdána v březnu 2021. V současnosti se pracuje na geotechnickém průzkumu a zpracování zadávací dokumentace stavby, vykoupeno je 44 procent pozemků. Cena výstavby se odhaduje na 3,836 miliardy korun bez DPH.

Díky dohodě s s odpůrci dálnice by měla být v roce 2024 zahájena výstavba úseku Litomyšl – Janov. Na více než deseti kilometrech dálnice bude sedm mostů, stejný počet povede nad ní. Protihlukové stěny budou měřit 4985 metrů. Zatím se zpracovává projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. ŘSD předpokládá náklady stavby 3,693 miliardy korun bez DPH.