Komatsu potřebu bagr

Výroba piva v Krušovicích s nerezovými žlaby MEA

V Královském pivovaru Krušovice probíhala v letošním roce výstavba dalších výrobních hal pro zvýšení kapacity výroby. Provoz stáčení piva má vysoké požadavky na hygienické prostředí a zároveň na bezpečnost celého provozu. Součástí splnění těchto nároků je i nově instalované nerezové odvodnění MEA v technologických provozech linek na stáčení piva do lahví i plechovek.

Nový technologický provoz se rozšířil také do stávajících prostor, kde se muselo nově vyřešit odvodnění podlah. Stavební úpravy prováděla společnost GKR Stavby, která řešila nejen odvodnění, ale také veškeré úpravy. Odpadní voda obsahuje oleje, rozpouštědla, kyseliny a jiné chemikálie, a to i při zvýšených teplotách, což klade na odvodňovací systémy zvýšené nároky. Z toho důvodu byly zvoleny žlaby z nerezové oceli.

Krátké dodací lhůty pro stavbu

Po domluvení specifikací a technologických parametrů dodala MEA na stavbu žlaby v rekordně krátkém čase.

Nerezové žlaby MEA byly uloženy na podkladní beton a napojeny na nerezové potrubí. Vyrovnání bylo provedeno s pomocí stavěcích noh, následovalo přivrtání, zabetonování a položení kyselinovzdorné dlažby.

Nerezové protiskluzové rošty a systémy jsou bezpečné pro obsluhu a současně snadno udržovatelné. Nerezová ocel se volí buď standardní 304 nebo se zvýšenou chemickou odolností 316.

Nerezové odvodnění patří do gastro provozů, hygienicky náročných pracovišť a také do průmyslových výrob s vysokými nároky nejen na bezpečnost, ale i dlouhodobou odolnost.

Projektování v BIM s podporou MEA APLIKACE pro REVIT

S pomocí MEA aplikace lze v BIM vytvořit velmi přesný návrh finálního řešení nerezového odvodnění, který zajistí bezproblémovou návaznost na ostatní profese v projektu. Aplikace umožní flexibilní řešení návrhu i automatizované stahování knihoven.

Investor: Heineken Česká republika a.s.

Projektant stavební části: Ing. Josef Franěk (Báňské projekty)

Stavební úpravy: GKR Stavby s.r.o.

Realizace stavby: duben–říjen 2023

Více o nerezových systémech MEA:

https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/productgroups/nerezove-odvodneni/

Video projektování nerezového odvodnění v BIM s MEA: https://www.youtube.com/watch?v=efu-s3qNJSQ&t=2s 

BIM soubory pro nerez:

https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/services/bim-soubory/?pgname=nerezove-odvodneni