Mercedes

Výpočetní tomografie (CT) nachází uplatnění nejen ve zdravotnictví, ale i ve výrobních procesech

Stejně jako ve zdravotnictví nachází výpočetní tomografie (CT) velké uplatnění také v oblasti technologií. Tento inovativní přístup využívá nadnárodní technologická skupina Wilo ke zlepšování kvality čerpadel a jejich komponent ve své výrobní a vývojové Smart Factory v Dortmundu. Díky rentgenovému záření je možné nedestruktivně nahlížet dovnitř předmětu, aniž by bylo nutné jej demontovat. Celý proces kontroly kvality je mnohem jednodušší a rychlejší, nežli tomu je u tradičních testovacích metod. Kromě nalézání chyb pomáhá CT také při vývoji nových produktů, jelikož umožňuje analyzovat a porovnávat prototypy s konečnými produkty. Takto skupina Wilo snadněji optimalizuje návrhy a efektivně eliminuje potencionální problémy u konečných produktů a dlouhodobě přispívá ke kvalitě čerpadel a čerpacích systémů.

„Dříve byla kontrola kvality mnohem složitější, nežli je tomu dnes. Pracovníci oddělení kvality museli provést celou řadu testů, aby izolovali závadu a během tohoto dlouhého procesů, který trval v řádu měsíců byla výroba produktu pozastavena. S využíváním CT skeneru se však situace zásadně změnila. Celý proces je výrazně jednodušší, jelikož výpočetní tomografie ihned ukáže na příčných řezech závadu. Problém je identifikován mnohem rychleji a oddělení kvality nemusí komponenty ručně rozebírat a zasílat k analýze do externích laboratoří. Vzhledem k tomu, že CT vytváří digitální 3D modely, je výsledek velmi dobře zdokumentován a je možné jej sdílet s ostatními našimi odděleními po celém světě.“ Shrnuje výhody výpočetní tomografie Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti Wilo Česká republika.  

Tento typ počítačové tomografie funguje stejně jako ten, který se používá v nemocnicích, i když se vizuálně odlišuje. Zařízení posílá rentgenové paprsky na předmět, který pracovníci zkoumají, a to z jedné strany, přičemž zkoumaný předmět některé z těchto paprsků pohltí. Detektory na druhé straně měří zbývající záření a přenášejí je do počítačového systému. Na základě intenzity paprsků detekuje hustotu materiálu a vytváří dvourozměrný obraz. Ovšem CT skener, který je využíván společností Wilo ve Smart Factory „Továrně roku 2022“, rentgenuje zkoumaný objekt ze všech stran. Tím vzniká 3D model, který ukáže i ty nejmenší detaily dokonce i uvnitř jednotlivých materiálů.

Fotografie č. 1–3: Výpočetní tomografie (CT): Jedná se o komoru, do které lze vstoupit dvěma černými posuvnými dveřmi. Uprostřed komory se nachází otočný talíř, na který se umisťují jednotlivé komponenty nebo i celá čerpadla, která pracovníci v oddělení pro řízení kvality prověřují pomocí CT.