Cime 2 kvartál 2024

Výměna všech zastaralých oběhových čerpadel bude v Německu pravděpodobně brzy povinností

V době nestabilních cen elektřiny a plynu se stále hledají efektivní řešení, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov. Investování do fotovoltaiky, či pořizování úsporných spotřebičů se stalo téměř standardem. Často jsou ale opomíjena oběhová čerpadla, která nejsou denně na očích. V České republice je většina budov stále vybavena neúspornými oběhovými čerpadly z konce devadesátých let. Jejich výměna by přitom mohla přinést až 80% úsporu elektřiny. Tato problematika se stala velkým předmětem diskuzí v Německu, kde v rámci novelizace zákona o energetické náročnosti budov (GEG) je věnován prostor také oběhovým čerpadlům. Druhé a třetí čtení tohoto zákona je plánováno na tento týden (od 5. do 8. září). Pokud bude návrh zákona přijat, nařídí majitelům a správcům budov povinnost obměnit zastaralá čerpadla do tří let. Za zastaralé čerpadlo je považováno každé oběhové čerpadlo, které bylo instalováno před rokem 2013.

Pokud by se tento ambiciózní plán v Německu podařilo zrealizovat, jeho přínos by byl celospolečensky obrovský, a to nejen na území Německa, ale také v celé Evropě. „Dle našich zkušeností a propočtů z praxe můžeme konstatovat, že jenom v České republice je každý druhý obytný dům vybaven oběhovým čerpadlem, které je starší více než 10 let. Kdyby se všechna tato čerpadla obměnila, přinesla by roční úsporu elektřiny nejméně 10 miliard Kč. Kromě úspor by se dosáhlo také významného snížení oxidu uhličitého. Elektřina, kterou by případně nebylo nutné vyrobit pro neefektivní čerpadla, je kalkulovaným odhadem vyčíslena na 1 350 GWh, což představuje roční uhlíkovou stopu zhruba 550 000 tun CO2. Pokud bychom uhlíkovou stopu chtěli ohodnotit aktuální cenou emisních povolenek, dosáhli bychom úspory 1,1 miliardy Kč. Německo v souvislosti se splněním vytyčených klimatických cílů smýšlí velmi ambiciózně, což je jistě správné. Nicméně instalace tak velkého počtu čerpadel bude pro celý sektor velkou výzvou.“ Komentuje Jan Cidlinský, výkonný ředitel Wilo Česká republika.

Zákon o energetice budov (GEG) se v Německu zaměřuje na ekonomickou spotřebu energie v budovách. Zároveň podporuje využívání obnovitelných energií pro vytápění a zásobování energií. Schválení tohoto zákona je klíčovou pákou pro snižování emisí skleníkových plynů poškozujících klima ve stavebnictví, a je tak důležitým nástrojem ochrany klimatu. Nyní se v německém parlamentu projednává druhé a třetí čtení jeho novelizace, který mimo jiné stanovuje plošnou výměnu zastaralých oběhových čerpadel do 3 let od platnosti zákona.