Výdaje Státního fondu podpory investic letos vzrostou zhruba na 6,2 miliardy Kč

Praha 10. března (ČTK) - Výdaje Státního fondu podpory investic (SFPI) letos vzrostou zhruba na 6,2 miliardy korun. Jeho celkové příjmy se zvýší přibližně na 4,8 miliardy Kč. Návrh rozpočtu fondu dnes schválila Sněmovna. Loni měl SFPI podle schváleného rozpočtu na výdaje 3,4 miliardy korun, příjmy asi dvě miliardy Kč. Kvůli červnovému tornádu na jihu Moravy se výdaje fondu zvýšily na 5,2 miliardy korun.

Největší část z výdajů má jít letos na dotace fyzickým a právnickým osobám, celkem asi 3,1 miliardy korun. Následují úvěry fyzickým a právnickým osobám s částkou 2,4 miliardy korun. Na výplatu úrokových dotací na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 až 2010 bude mít fond 412 milionů korun.

Hlavní část příjmů tvoří dotace z nároků nespotřebovaných výdajů kapitoly ministerstva pro místní rozvoj 3,1 miliardy korun. Dotace ze státního rozpočtu včetně Národního plánu obnovy má dosáhnout 909 milionů korun, ze splátek úvěrů má fond získat 700 milionů korun.

V programu Živel, který slouží k odstranění následků loňské živelní pohromy zejména na jižní Moraně, bude mít fond přes 1,1 miliardy korun. Program Brownfieldy na revitalizaci území počítá s miliardou korun. Na obecní výstavbu bytů fond přispěje 659 miliony Kč a 350 milionů Kč má jít na energetickou modernizaci bytových domů.

Státní fond podpory investic vznikl ze Státního fondu rozvoje bydlení. Rozšířil svou působnost například o udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a o cestovní ruch.